Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nitriansky kraj

Poloha:  Leží v západnej časti južného Slovenska.

Na území kraja sa nachádza najjužnejší bod Slovenska pri obci Patince, okres Komárno (47˚43´55´´ severnej zemepisnej šírky a 18˚17´40´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 343,7 km2

Počet obyvateľov:  676 672  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  106,83 ob./km2

Krajské mesto:  Nitra

Hranice územia:  Kraj na západe hraničí s Trnavským krajom, na severe s Trenčianskym krajom a na severovýchode hraničí s Banskobystrickým krajom. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Fatransko-tatranská oblasť (celky Považský Inovec a Tribeč), Matransko-slanská oblasť (celok Burda), Slovenské stredohorie (celky Krupinská planina, Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy). Z Malej dunajskej panvy zasahuje územie kraja oblasť Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Panská javorina (942,6 m), celok Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec, okres Topoľčany.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z kraja pri obci Chľaba na štátnej hranici s Maďarskom, celok Podunajská rovina (101,9 m), okres Nové Zámky.

Nitriansky kraj sa delí na 7 okresov. Nachádza sa v nich 15 miest a 339 obcí.

» Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Zlaté Moravce

DUB V HOSTÍ Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1997 a 1996. Dub cerový s výškou 22m, obvodom kmeňa 549cm, priemerom koruny 27m a vekom viac ako 250 rokov. Významný exemplár je chránený z kultúrnych, historických, vedeckých, krajinotvorných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Hostie pri miestnom kostole.   VELČICKÉ CERY Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2000. Je to 19 exemplárov duba cerového s výškou 18-26m …

Číčov

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Číčov Kéč Krížový Dvor …

Čifáre

Cintoríny v okrese Komárno

BÁTOROVE KOSIHY. Pohrebisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Ranostredoveké pohrebisko z eneolitu a z 8.storočia. Nachádza sa v areáli základnej školy.   RADVAŇ NAD DUNAJOM. Pohrebisko. Národná kultúrna pamiatka Pohrebisko a sídlisko vyhlásená v roku 1970. Včasnostredoveké viackultúrne pohrebisko a sídlisko z eneolitu. Nachádza sa v polohe Dunára dülő …

Cintoríny v okrese Levice

DEMANDICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostola a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2017. Zaniknutý príkostolný cintorín zriadený koncom 14.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho farského Kostola svätého Michala, archanjela v centre obce.   LEVICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Zaniknutá dedina vyhlásený v roku 1963. Príkostolný cintorín z 11.storočia. Upravova …

Cintoríny v okrese Nitra

ČAB Na návrší južne od obce sa nachádza cintorín.   LUKÁČOVCE. Židovský cintorín. Židovský cintorín s 32 náhrobníkmi.   LUŽIANKY. Starý cintorín. Pri železničnej zastávke Mlynárce sa nachádza starý cintorín.   NITRA. Príkostolný cintorín. V blízkosti Kostola svätého Michala, archanjela sa nachádza cintorín z 11.-14.storočia s monolitickými kamennými náhrobníkmi. Kostol sa nachádza v časti Dražovce nad obco …

Cintoríny v okrese Nové Zámky

KOLTA. Starý cintorín. Starý cintorín s oválnymi kamennými náhrobníkmi. Nachádza sa na východnom okraji obce pri ceste do obce Čaka.   NOVÉ ZÁMKY. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Zaniknutý príkostolný cintorín z 1.polovice 16.storočia. Nachádza sa na východnej strane Hlavného námestia v areáli rímsko-katolíckeho Kostola povýšenia Svätého kríža.   SEMEROVO. Príkostol …

Cintoríny v okrese Šaľa

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Cintoríny v okrese Topoľčany

NITRIANSKA BLATNICA. Príkostolný cintorín pri kostole. Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 1963. Stredoveký cintorín z 11.-12.storočia. Jurko a Púšť. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Juraja, mučeníka (Rotunda Jurko).   NITRIANSKA BLATNICA. Príkostolný cintorín vo farskej záhrade. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neaktívny starý stredoveký príkostolný cintorín. …

TOPlist