Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nitriansky kraj

Poloha:  Leží v západnej časti južného Slovenska.

Na území kraja sa nachádza najjužnejší bod Slovenska pri obci Patince, okres Komárno (47˚43´55´´ severnej zemepisnej šírky a 18˚17´40´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 343,7 km2

Počet obyvateľov:  676 672  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  106,83 ob./km2

Krajské mesto:  Nitra

Hranice územia:  Kraj na západe hraničí s Trnavským krajom, na severe s Trenčianskym krajom a na severovýchode hraničí s Banskobystrickým krajom. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Fatransko-tatranská oblasť (celky Považský Inovec a Tribeč), Matransko-slanská oblasť (celok Burda), Slovenské stredohorie (celky Krupinská planina, Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy). Z Malej dunajskej panvy zasahuje územie kraja oblasť Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Panská javorina (942,6 m), celok Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec, okres Topoľčany.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z kraja pri obci Chľaba na štátnej hranici s Maďarskom, celok Podunajská rovina (101,9 m), okres Nové Zámky.

Nitriansky kraj sa delí na 7 okresov. Nachádza sa v nich 15 miest a 339 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Komárno

IŽA. Kastel. Dievčenský hrad (Leányvár). Kelemantia.  Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímsky vojenský tábor (kastel) bol postavený na prelome 1. a 2.storočia ako súčasť pohraničného opevnenia Limes Romanus. Je to najväčší a zatiaľ najlepšie preskúmaný rímsky vojenský tábor na území Slovenska. Tábor stál na mieste alebo v susedstve germánskej osady Kelemantia, ktorú spomína Klaudius Ptolemaios /100-170/. Najstaršie znám …

Vojenské stavby v okrese Levice

PEČENICE. Spečený val. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tzv. spečený val zo 4.-5.storočia. Má dĺžku 67km. Bol súčasťou mohutného opevnenia idúceho od sútoku Hrona s Dunajom až po Sitno. Predpokladá sa, že bol vybudovaný v 4.storočí na ochranu pred húnskym vpádom. Súčasťou fortifikačného systému môže byť aj lokalita Hrádok juhovýchodne od obce. Nachádza sa na vrchu Vtáčnik východne od obce.   PUKANEC. Mestské op …

Vojenské stavby v okrese Nitra

NITRA. Strážna veža. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná tehlová strážna veža, tzv. turecká varta, zo 16.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1963-1964. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a kruhovým pôdorysom. Nachádza sa na vrchu Borina, Čermáň.   NITRA. Kasáreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Historizujúca budova mestskej kasárne (tržnica) z roku 1890. Upravovaná bola v 20.storo …

Vojenské stavby v okrese Nové Zámky

KOMJATICE Zvyšky niekdajšieho opevnenia zo 16. a 17.storočia.   NOVÉ ZÁMKY. Kasáreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2007. Nachádza sa na ulici Kasárenská. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Jazdiareň. Eklekticistická budova vojenskej (starej husárskej) jazdiarne z roku 1893. Upravovaná bola v období koniec 19. až začiatok 20.storočia. Prízemná halová budova č.5367 s obdĺžnikovým pôdorysom. Brána. Klasic …

Vojenské stavby v okrese Šaľa

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Topoľčany

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Vojenské stavby v okrese Zlaté Moravce

JEDĽOVÉ KOSTOĽANY. Strážna veža (Živánska veža, Zbojnícka veža, Turňa). Národná kultúrna pamiatka Strážna veža a opevnenie vyhlásená v roku 1963. Gotická stavba. V 18.storočí zanikla. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Strážna veža. Ruina strážnej veže hradu (podľa máp nazývanej aj Turná), mýtnice, z poslednej tretiny 14.storočia. Veža kontrolovala dôležitú komunikáciu medzi Novou Baňou a Požitavím ako predsunutá pevnosť hradu …

Volkovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Olichov Volkovce Závada …

TOPlist