Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nitriansky kraj

Poloha:  Leží v západnej časti južného Slovenska.

Na území kraja sa nachádza najjužnejší bod Slovenska pri obci Patince, okres Komárno (47˚43´55´´ severnej zemepisnej šírky a 18˚17´40´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 343,7 km2

Počet obyvateľov:  676 672  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  106,83 ob./km2

Krajské mesto:  Nitra

Hranice územia:  Kraj na západe hraničí s Trnavským krajom, na severe s Trenčianskym krajom a na severovýchode hraničí s Banskobystrickým krajom. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Fatransko-tatranská oblasť (celky Považský Inovec a Tribeč), Matransko-slanská oblasť (celok Burda), Slovenské stredohorie (celky Krupinská planina, Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy). Z Malej dunajskej panvy zasahuje územie kraja oblasť Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Panská javorina (942,6 m), celok Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec, okres Topoľčany.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z kraja pri obci Chľaba na štátnej hranici s Maďarskom, celok Podunajská rovina (101,9 m), okres Nové Zámky.

Nitriansky kraj sa delí na 7 okresov. Nachádza sa v nich 15 miest a 339 obcí.

» Zaujímavosti

Vozokany

Vráble

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Vrábľom potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Dyčka Horný Oháj Vráble  …

Vrbová nad Váhom

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Čergov Hliník Vrbová nad Váhom Zlatá Osada …

Výrobné stavby v okrese Komárno

KAMENIČNÁ. Prečerpávacia stanica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Nachádza sa v lokalite Vizvár. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Prečerpávacia stanica. Novoklasicistická budova parnej prečerpávacej stanice postavená v rokoch 1901-1902. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Komín. Ventilačný komín čerpačky postavený v rokoch 1901-1902. Upravovaný bol v roku 2011. Má kruho …

Výrobné stavby v okrese Levice

BÁTOVCE. Vyhňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Kamenná kováčska vyhňa v štýle ľudového staviteľstva postavená pravdepodobne začiatkom 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa ako súčasť domu na ulici Kostolná 329 v Pamiatkovej zóne.   BOHUNICE. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Vodný mlyn (Bohunický mlyn) v štýle ľudového st …

Výrobné stavby v okrese Nitra

JAROK. Olejáreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Budova olejárne (záboj) postavená v štýle ľudového staviteľstva z nepálenej tehly v 2.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v hospodárskom dvore domu č.272.   JELENEC. Vodojem. Tvarovo čistá a vzhľadovo účinná stavba vodojemu z obdobia pred rokom 1945. Nachádza sa na železničnej stanici. Techn …

Výrobné stavby v okrese Nové Zámky

MAŇA. Vodný mlyn. Klasicistická budova vodného mlyna zo začiatku 19.storočia, z roku 1830.   PALÁRIKOVO. Vodáreň. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2005. Vodáreň (vodojem, vodná veža). Novorenesančná drevená a murovaná stavba postavená v roku 1869. Upravovaná bola okolo roku 1900 a v 2.polovici 20.storočia. Má kombinovaný osemuholníkový a obdĺžnikový pôdorys, výšku piatich podlaží. Nachádza sa v južnej …

Výrobné stavby v okrese Šaľa

MOČENOK. Sýpka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Baroková sýpka bola postavená z tehly a dreva v roku 1812. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovu dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Tzv. Biskupská sýpka v Gorazdove sa nachádza v lokalite Gorazdov juhovýchodne od obce.   ŠAĽA. Transformátorová stanica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Eklekticistická …

Výrobné stavby v okrese Topoľčany

Nemáme žiadne informácie o výrobných stavbách v okrese. …

TOPlist