Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Šaľa

Poloha:  Leží v západnej časti Nitrianskeho kraja. Je najmenším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  355,9 km2

Počet obyvateľov:  51 802  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,05 ob./km2

Okresné mesto:  Šaľa

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na juhu hraničí s okresom Komárno, na východe s okresom Nové Zámky a na severovýchode s okresom Nitra.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Na severe je to celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina) a na ostatnom území je to celok Podunajská rovina (podcelky Martovská mokraď a Salibská mokraď).

Najvyšší bod: Kóta pri obci Močenok (201,4m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Neded (108,5m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu leží 1 mesto a 12 obcí.

» Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Šaľa

TOPOĽ ČIERNY V NEDEDI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Topoľ čierny s výškou 26m, obvodom kmeňa 470cm, priemerom koruny 24m a vekom viac ako 250 rokov. Je chránený z estetických, zdravotných, krajinárskych, ekologických a pôdoochranárskych dôvodov. Strom je výnimočný zriedkavým výskytom v tejto oblasti. Nachádza sa za obcou Neded pri pravom brehu Váhu, oproti hospodárskemu dvoru poľnohospodárskeho družstva.   LIPA MALOL …

Cintoríny v okrese Šaľa

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Diakovce

Dopravné a športové stavby v okrese Šaľa

ŠAĽA. Železničná stanica. Zaujímavá technická pamiatka. Po renovácii v 20.storočí vynikol špecifický architektonický vzhľad s viacerými detailami a funkčnou krytou verandou.   ŠAĽA. Železničný most. Železničný most cez Váh bol postavený v rokoch 1973-1974. Je technickým unikátom. Prvýkrát bol použitý neobvyklý komorový prierez plnostenej mostnej konštrukcie.   VLČANY. Kompa. Kompa (prievoz) cez Váh je jediná, ktorá …

Drobná architektúra v okrese Šaľa

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Evanjelické kostoly v okrese Šaľa

NEDED Moderný evanjelický kostol bol postavený v roku 1937 na mieste staršieho kostola. Veža je z roku 1784. …

Hájske

TOPlist