Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Šaľa

Poloha:  Leží v západnej časti Nitrianskeho kraja. Je najmenším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  355,9 km2

Počet obyvateľov:  51 802  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,05 ob./km2

Okresné mesto:  Šaľa

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na juhu hraničí s okresom Komárno, na východe s okresom Nové Zámky a na severovýchode s okresom Nitra.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Na severe je to celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina) a na ostatnom území je to celok Podunajská rovina (podcelky Martovská mokraď a Salibská mokraď).

Najvyšší bod: Kóta pri obci Močenok (201,4m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Neded (108,5m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu leží 1 mesto a 12 obcí.

» Zaujímavosti

Historické budovy v okrese Šaľa

DIAKOVCE. Sýpka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Baroková budova sýpky (pôvodne opátsky kaštieľ) z prelomu 17. a 18.storočia. Upravovaná bola v 18.storočí, v roku 1823 a v 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Prejazdová stavba sa nachádza v obci Diakovce 19 západne od rímsko-katolíckeho Kostola Panny Márie.   NEDED. Fara. Pamiatkový o …

Hradiská v okrese Šaľa

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Šaľa

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Šaľa

MOČENOK. Hrob M. Sládečka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob robotníka Michala Sládečka /1880-1922/ s náhrobníkom z roku 1958. Upravovaný bol v roku 1958. Nachádza sa na dolnom cintoríne. …

Jaskyne v okrese Šaľa

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Kalvárie v okrese Šaľa

DIAKOVCE Kalvária zo začiatku 19.storočia sa nachádza vedľa rímsko-katolíckeho kostola.   MOČENOK Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Svätého Gorazda. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaplnka Božieho hrobu. (Pozri Kaplnky v okrese Šaľa). Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Šaľa). Súsošie Golgoty. (Pozri Sochy a busty v okrese Šaľa). Súsošie Golgoty. (Poz …

Kaplnky v okrese Šaľa

MOČENOK. Kaplnka Božieho hrobu. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Klasicistická Kaplnka Božieho hrobu z roku 1852. Jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom so segmentovým záverom. Nachádza sa v areáli Kalvárie na ulici Svätého Gorazda.   MOČENOK. Kaplnka povýšenia Svätého kríža.   ŽIHÁREC Kaplnka z roku 1814. …

Kaštiele v okrese Šaľa

MOČENOK. Biskupský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ postavený v rokoch 1840-1848. Upravovaný bol v roku 1876, po roku 1928, v 2.polovici 20.storočia a po roku 2009. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare H, je dvojpodlažný s podpivničením. Staviteľom bol Fr. Častka. Významná pamiatka klasicistickej architektúry s fresk …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Šaľa

DIAKOVCE Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1786. Veža je z roku 1820.   NEDED Moderný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 20.storočí.   SELICE Moderný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1936 na starších základoch z roku 1806.   VLČANY Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1785. Prestavaný bol v roku 1937.   ŽIHÁREC Klasicisti …

TOPlist