Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Šaľa

Poloha:  Leží v západnej časti Nitrianskeho kraja. Je najmenším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  355,9 km2

Počet obyvateľov:  51 802  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,05 ob./km2

Okresné mesto:  Šaľa

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na juhu hraničí s okresom Komárno, na východe s okresom Nové Zámky a na severovýchode s okresom Nitra.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Na severe je to celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina) a na ostatnom území je to celok Podunajská rovina (podcelky Martovská mokraď a Salibská mokraď).

Najvyšší bod: Kóta pri obci Močenok (201,4m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Neded (108,5m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu leží 1 mesto a 12 obcí.

» Zaujímavosti

Kríže v okrese Šaľa

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Ľudová architektúra v okrese Šaľa

KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM V obci sa nachádzajú ľudové domy z nepálenej tehly so sedlovými strechami.   ŠAĽA   Ľudový dom s hospodárskou časťou č.4. Kunov dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vypletaný ľudový dom z 1.polovice 19.storočia, z roku 1831. Upravovaný bol v rokoch 1918, 1975-1979, 1989 a 2003. Prízemná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Dom je ukážkou ľudového staviteľstva charakteristickým pre juhozápadné …

Maloplošné chránené územia v okrese Šaľa

PP BÁBSKE JAZIERKO Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Babské jazierko. Pôvodne malo názov Babské jazero. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 35.201m2. Chránené územie je vyhlásené na ochranu lokality, ktorá je jedným z posledných pomerne dobre zachovaných mŕtvych ramien Váhu s otvorenou vodnou hladinou a …

Močenok

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 sa obec volala Sládečkovce. Opatrením p1/c94/1992 účinným od 1.7.1992 zmenila názov na Močenok.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Gorazdov   Sládečkovce  …

Mohyly a mohylníky v okrese Šaľa

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

TOPlist