Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Šaľa

Poloha:  Leží v západnej časti Nitrianskeho kraja. Je najmenším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  355,9 km2

Počet obyvateľov:  51 802  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,05 ob./km2

Okresné mesto:  Šaľa

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na juhu hraničí s okresom Komárno, na východe s okresom Nové Zámky a na severovýchode s okresom Nitra.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Na severe je to celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina) a na ostatnom území je to celok Podunajská rovina (podcelky Martovská mokraď a Salibská mokraď).

Najvyšší bod: Kóta pri obci Močenok (201,4m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Neded (108,5m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu leží 1 mesto a 12 obcí.

» Zaujímavosti

Neded

Pamätné tabule v okrese Šaľa

Nemáme žiadne informácie o pamätných tabuliach v okrese. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Šaľa

TEŠEDÍKOVO. Pamätné miesto s pomníkom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätné miesto s pomníkom bojov v rokoch 1848-1849 a padlým v roku 1849 bolo vybudované v roku 1869. Má štvorcový pôdorys. V roku 1849 prebehli boje medzi cisárskymi a maďarskými povstalcami, počas ktorých obec vyhorela. Nachádza sa pri ceste na námestí v severnej časti obce.   TRNOVEC NAD VÁHOM. Pamätné miesto s pomníkom. Národná kultúrna …

Pamiatkové územia v okrese Šaľa

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Predajne v okrese Šaľa

SAP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Relax v okrese Šaľa

SAR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist