Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Šaľa

Poloha:  Leží v západnej časti Nitrianskeho kraja. Je najmenším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  355,9 km2

Počet obyvateľov:  51 802  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,05 ob./km2

Okresné mesto:  Šaľa

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na juhu hraničí s okresom Komárno, na východe s okresom Nové Zámky a na severovýchode s okresom Nitra.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Na severe je to celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina) a na ostatnom území je to celok Podunajská rovina (podcelky Martovská mokraď a Salibská mokraď).

Najvyšší bod: Kóta pri obci Močenok (201,4m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Neded (108,5m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu leží 1 mesto a 12 obcí.

» Zaujímavosti

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Šaľa

DIAKOVCE. Kostol nanebovzatia Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie postavený pred rokom 1103. Upravovaný bol v rokoch 1228, 1700, 1768, 1872-1875 (prestavaný a zväčšený) a 1940. Dvojvežová jednokaplnková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a trojnásobným polkruhovým záverom. Na južnej strane románskej časti kostola sa nachádza Kaplnka svä …

Ruiny a základy v okrese Šaľa

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Šaľa

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Šali potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI.   Hetméň   Šaľa   Veča Do roku 1992 bola samostatnou obcou. Opatrením p1/c94/1992 účinným od 1.7.1992 sa zlúč …

Selice

Sídliská v okrese Šaľa

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Sochy a busty v okrese Šaľa

MOČENOK. Súsošie Golgoty. Pamiatkové objekty NKP Kalvária vyhlásené v roku 1963. Ľudovo-klasicistické súsošie Golgoty z roku 1852. Tvoria ho viaceré pamiatkové objekty a to tri kríže a tri sochy. Na ústrednom kríži sa nachádza socha ukrižovaného Krista. Napravo sa nachádza socha ukrižovaného lotra Dismasa a naľavo socha ukrižovaného lotra Gesmasa. Súsošie dopĺňajú tri sochy. Na podstavci Kristovho kríža sa nachádza socha svätej Márie M …

Šport v okrese Šaľa

SAŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA …

TOPlist