Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Šaľa

Poloha:  Leží v západnej časti Nitrianskeho kraja. Je najmenším okresom v kraji, má druhý najmenší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  355,9 km2

Počet obyvateľov:  51 802  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  146,05 ob./km2

Okresné mesto:  Šaľa

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na juhu hraničí s okresom Komárno, na východe s okresom Nové Zámky a na severovýchode s okresom Nitra.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Na severe je to celok Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina) a na ostatnom území je to celok Podunajská rovina (podcelky Martovská mokraď a Salibská mokraď).

Najvyšší bod: Kóta pri obci Močenok (201,4m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Neded (108,5m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu leží 1 mesto a 12 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Šaľa

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Šaľa

MOČENOK. Sýpka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. Baroková sýpka bola postavená z tehly a dreva v roku 1812. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovu dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Tzv. Biskupská sýpka v Gorazdove sa nachádza v lokalite Gorazdov juhovýchodne od obce.   ŠAĽA. Transformátorová stanica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2017. Eklekticistická …

Žihárec

Zvonice v okrese Šaľa

DIAKOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Zvonica v štýle ľudového staviteľstva z konca 19.storočia. Upravovaná bola v roku 2001. Nachádza sa pri hlavnej ceste.   HORNÁ KRÁĽOVÁ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná zvonica zo 17.storočia. Upravovaná bola v roku 2002. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Solitér sa nachádza v strede obce na ulici Hlav …

TOPlist