Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Topoľčany

Poloha:  Leží v severnej časti kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  597,6 km2

Počet obyvateľov:  70 316  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  117,91 ob./km2

Okresné mesto:  Topoľčany

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom a na severe s Trenčianskym krajom. Na juhu hraničí s okresom Nitra a na juhovýchode s okresom Zlaté Moravce.

Charakteristika územia:  Centrálnu časť okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina, severozápadnú a juhovýchodnú časť zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina). Z Fatransko-tatranskej oblasti je to na severozápade celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy a Nízky Inovec) a na juhovýchode celok Tribeč (podcelok Veľký Tribeč).

Najvyšší bod:  Panská javorina (942,6m), celok Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec.

Najnižší bod: Kóta pri obci Koniarovce (148,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska niva.

Na území okresu leží 1 mesto a 53 obcí.

» Zaujímavosti

Hradiská v okrese Topoľčany

BOJNÁ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hradisko z obdobia Veľkej Moravy. Nachádza sa v lokalite Trhovisko.   KOVARCE. Hradisko Veľký Tribeč. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hradisko z obdobia halštatu. Jedno z najväčších hradísk lužickej kultúry na Slovensku s dobre zachovaným opevňovacím systémom (valy, priekopa, brány). Hradisko  bolo využívané niekoľkými osadami v mladšej a neskorej dobe br …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Topoľčany

OPONICKÝ HRAD Zrúcaniny gotického šľachtického strážneho hradu postaveného v 2.polovici 13.storočí sa nachádzajú na lesnatom návrší výbežku pohoria Tribeč v nadmorskej výške 333m juhovýchodne od obce Oponice. Hrad postavil syn Petra z rodu Čák. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1300 ako Oponh a v roku 1321 ako castrum Opon ako majetok Matúša Čáka Trenčianskeho. Do jeho smrti v roku 1321 strážil hrad časť jeho šíreho domínia na stre …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Topoľčany

HORNÉ OBDOKOVCE. Mauzóleum. Národná kultúrna pamiatka Mauzóleum vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Mauzóleum. Secesné mauzóleum, Kaplnka Panny Márie, Pomocnice, z rokov 1896-1898. Prízemná stavba s podpivničením, centrálnou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Autorom je Emil Bressler. Nachádza sa v parku východne od cintorína. Oplotenie s bránou. Kovové a murované secesné oplotenie z rokov 1896-1914. M …

Jacovce

Jaskyne v okrese Topoľčany

BEŇOVSKÁ PRIEPASŤ (BEŇOVKA) Zlomová jaskyňa s dĺžkou 19m a hĺbkou 13m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 350m v katastri obce Podhradie.   ČERTOVA PEC – STOLIČKOVÁ JASKYŇA Jaskynný systém s dĺžkou 51m. Skladá z jaskýň Čertova pec a Stoličková jaskyňa. Fluviokrasová jaskyňa Čertova pec. Archeologické nálezy z obdobia paleolitu, neolitu, halštatu, stredoveku a novoveku, paleontologické a antrop …

Kalvárie v okrese Topoľčany

TOPOĽČANY Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1986. V roku 1853 dal ostrihomský arcibiskup Ján Szitovský povolenie na stavbu Krížovej cesty. Výstavba 14 kaplniek trvala tri roky a 28.9.1856 bola vysvätená. Nachádza sa na ulici Pod Kalváriou. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kalvária. Vybudovaná bola v rokoch 1853-1856. Upravovaná bola v rokoch 1884-1885, 1929 a 1990. Nachádza sa na juhozápadnom okraji mesta na …

Kamanová

Kaplnky v okrese Topoľčany

BISKUPOVÁ. Kaplnka svätého Michala, archanjela.   BOJNÁ. Kaplnka Božského Srdca Ježišovho. Baroková rímsko-katolícka Kaplnka Božského Srdca Ježišovho bola postavená v 18.storočí, v roku 1741, z vďaky za ukončenie moru a cholery. Nachádza sa na miestnom cintoríne.   BOJNÁ. Kaplnka svätého Urbana. Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Urbana z roku 1843 sa nachádza vo viniciach pri obci.   HAJNÁ NOVÁ VES. Kaplnka svä …

TOPlist