Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Topoľčany

Poloha:  Leží v severnej časti kraja. Je najsevernejším okresom v kraji. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  597,6 km2

Počet obyvateľov:  70 316  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  117,91 ob./km2

Okresné mesto:  Topoľčany

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom a na severe s Trenčianskym krajom. Na juhu hraničí s okresom Nitra a na juhovýchode s okresom Zlaté Moravce.

Charakteristika územia:  Centrálnu časť okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina, severozápadnú a juhovýchodnú časť zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska niva a Nitrianska pahorkatina). Z Fatransko-tatranskej oblasti je to na severozápade celok Považský Inovec (podcelky Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy a Nízky Inovec) a na juhovýchode celok Tribeč (podcelok Veľký Tribeč).

Najvyšší bod:  Panská javorina (942,6m), celok Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec.

Najnižší bod: Kóta pri obci Koniarovce (148,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska niva.

Na území okresu leží 1 mesto a 53 obcí.

» Zaujímavosti

Nemčice

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1995 bola obec mestskou časťou Topoľčian. Opatrením 113/1995 účinným od 1.7.1995 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Nemečky

Norovce

Oponice

Orešany

Pamätné tabule v okrese Topoľčany

PODHRADIE. Pamätná tabuľa padlým partizánom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1965. Pamätná tabuľa padlým partizánom z roku 1964. Upravovaná bola v roku 1983. Autorom je Ľ. Goga. Nachádza sa na pomníku pred obcou.   TOPOĽČANY. Pamätná tabuľa obetiam umučeným v SNP. Pamiatkový objekt NKP Vila a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1977. Pamätná tabuľa obetiam umučeným v SNP. Upravovaná bola v roku 1981 a v 90.rokoch 20.st …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Topoľčany

JACOVCE. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v 1. a 2.svetovej vojne z roku 1947. Realizátorom diela je kamenárstvo Schwab. Nachádza sa na ulici Májová pri ceste v strede obce.   KRNČA. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v 1. a 2.svetovej vojne, v SNP a padlým sovietskym vojakom z roku 1945. Upravovaný bol v roku 1951. Nachádza sa pred základ …

Pamiatkové územia v okrese Topoľčany

PAMIATKOVÁ ZÓNA TOPOĽČANY Územie historického jadra mesta bolo 1.7.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA TOPOĽČANY – STUMMEROVA ULICA Územie okolo Stummerovej ulice bolo 24.3.2000 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. …

TOPlist