Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prírodné Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Topoľčany

DUB CEROVÝ V HRUŠOVANOCH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1986 a 1996. Dub cerový s výškou 20m, obvodom kmeňa 459cm, priemerom koruny 22m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránený z estetických, vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádza sa v lokalite Pod vinohradmi severozápadne od obce Hrušovany.   SEKVOJA V HORŇANOCH Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 25m, obvo …

Jaskyne v okrese Topoľčany

BEŇOVSKÁ PRIEPASŤ (BEŇOVKA) Zlomová jaskyňa s dĺžkou 19m a hĺbkou 13m. Nachádza sa v pohorí Považský Inovec, v Nízkom Inovci v nadmorskej výške 350m v katastri obce Podhradie.   ČERTOVA PEC – STOLIČKOVÁ JASKYŇA Jaskynný systém s dĺžkou 51m. Skladá z jaskýň Čertova pec a Stoličková jaskyňa. Fluviokrasová jaskyňa Čertova pec. Archeologické nálezy z obdobia paleolitu, neolitu, halštatu, stredoveku a novoveku, paleontologické a antrop …

TOPlist