Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zlaté Moravce

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Nitrianskeho kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  521,2 km2

Počet obyvateľov:  40 633  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  77,99 ob./km2

Okresné mesto:  Zlaté Moravce

Hranice územia:  Na severe hraničí s Trenčianskym krajom a na východe s Banskobystrickým krajom. Na severozápade hraničí s okresom Topoľčany, na juhozápade s okresom Nitra a na juhovýchode s okresom Levice.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhozápadu oblasť Podunajská nížina a zo severovýchodu Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská pahorkatina, Žitavská niva a Žitavská pahorkatina). Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Tribeč (podcelky Jelenec, Rázdiel a Veľký Tribeč) a z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Pohronský Inovec (podcelok Veľký Inovec) a Štiavnické vrchy (podcelok Kozmálovské vŕšky).

Najvyšší bod:  Veľký Inovec (900,6m), celok Pohronský Inovec, podcelok Veľký Inovec.

Najnižší bod: Hladina rieky Žitava na výtoku z okresu pri obci Slepčany (150,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Žitavská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 32 obcí.

» Zaujímavosti

Beladice

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Beladice Chrašťany Pustý Chotár …

Čaradice

Choča

Chránené stromy v okrese Zlaté Moravce

DUB V HOSTÍ Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1997 a 1996. Dub cerový s výškou 22m, obvodom kmeňa 549cm, priemerom koruny 27m a vekom viac ako 250 rokov. Významný exemplár je chránený z kultúrnych, historických, vedeckých, krajinotvorných a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Hostie pri miestnom kostole.   VELČICKÉ CERY Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 2000. Je to 19 exemplárov duba cerového s výškou 18-26m …

Cintoríny v okrese Zlaté Moravce

KOSTOĽANY POD TRIBEČOM. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Cintorín z predrománskeho obdobia z 11.-12.storočia okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Juraja, mučeníka. Ležia tu kamenné náhrobníky.   ZLATÉ MORAVCE. Mestský cintorín. Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 2017. Nachádza sa na ulici SNP v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: …

Dopravné a športové stavby v okrese Zlaté Moravce

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Zlaté Moravce

NEVERICE. Hasičská striekačka. Rekonštrukcia historickej hasičskej striekačky s konským záprahom. Nachádza sa pred požiarnou zbrojnicou.   TOPOĽČIANKY. Fontána pri kolkárni. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963.  Fontána v historizujúcom štýle z rokov 1900-1905. Autorom je V. Strnad. Nachádza sa pri kolkárni v parku kaštieľa Keglevoičovcov.   TOPOĽČIANKY. Fontána pri skleníku. Pamiatkový obj …

TOPlist