Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Beladice

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Beladice Chrašťany Pustý Chotár …

Čaradice

Choča

Cintoríny v okrese Zlaté Moravce

KOSTOĽANY POD TRIBEČOM. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Cintorín z predrománskeho obdobia z 11.-12.storočia okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Juraja, mučeníka. Ležia tu kamenné náhrobníky.   ZLATÉ MORAVCE. Mestský cintorín. Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 2017. Nachádza sa na ulici SNP v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: …

Dopravné a športové stavby v okrese Zlaté Moravce

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Zlaté Moravce

NEVERICE. Hasičská striekačka. Rekonštrukcia historickej hasičskej striekačky s konským záprahom. Nachádza sa pred požiarnou zbrojnicou.   TOPOĽČIANKY. Fontána pri kolkárni. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963.  Fontána v historizujúcom štýle z rokov 1900-1905. Autorom je V. Strnad. Nachádza sa pri kolkárni v parku kaštieľa Keglevoičovcov.   TOPOĽČIANKY. Fontána pri skleníku. Pamiatkový obj …

Evanjelické kostoly v okrese Zlaté Moravce

SĽAŽANY Klasicistický artikulárny evanjelický kostol bol postavený v roku 1740. …

TOPlist