Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Zlaté Moravce

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Nitrianskeho kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  521,2 km2

Počet obyvateľov:  40 633  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  77,99 ob./km2

Okresné mesto:  Zlaté Moravce

Hranice územia:  Na severe hraničí s Trenčianskym krajom a na východe s Banskobystrickým krajom. Na severozápade hraničí s okresom Topoľčany, na juhozápade s okresom Nitra a na juhovýchode s okresom Levice.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje z juhozápadu oblasť Podunajská nížina a zo severovýchodu Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská pahorkatina, Žitavská niva a Žitavská pahorkatina). Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Tribeč (podcelky Jelenec, Rázdiel a Veľký Tribeč) a z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Pohronský Inovec (podcelok Veľký Inovec) a Štiavnické vrchy (podcelok Kozmálovské vŕšky).

Najvyšší bod:  Veľký Inovec (900,6m), celok Pohronský Inovec, podcelok Veľký Inovec.

Najnižší bod: Hladina rieky Žitava na výtoku z okresu pri obci Slepčany (150,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Žitavská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 32 obcí.

» Zaujímavosti

Kalvárie v okrese Zlaté Moravce

HOSTIE Nad obcou sa nachádza kalvária. Nachádza sa na nej nový dvojramenný kríž.   ZLATÉ MORAVCE Kalvária s klasicistickou Kaplnkou svätej Anny z roku 1882. Pri nej sa nachádza 14 kaplniek Krížovej cesty s drevorezbami od Jozefa Krauseho z roku 1910. Na najvyššom mieste Kalvárie sú 4 mohutné kríže. Kalvária bola rekonštruovaná. Nachádza sa nad mestom v lokalite Háj. …

Kaplnky v okrese Zlaté Moravce

JEDĽOVÉ KOSTOĽANY. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Rímsko-katolícka Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie sa nachádza v časti Brezov Štál.   LOVCE 1 Neskoroklasicistická prícestná kaplnka z 2.polovice 19.storočia.   LOVCE 2 Neskoroklasicistická prícestná kaplnka z 2.polovice 19.storočia.   MALÉ VOZOKANY Baroková kaplnka z polovice 18.storočia. Prestavaná bola v 19. a 20.storočí.   OBYCE Klasicis …

Kaštiele v okrese Zlaté Moravce

BELADICE. Sentivániovský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Kaštieľ postavený v historizujúcom slohu v 2.polovici 18.storočia. Pôvodne, ešte v roku 1620, tu stál dnes už neexistujúci renesančný kaštieľ. V jeho susedstve postavili nový prízemný neskorobarokový kaštieľ, ktorý v roku 1810 vyhorel. Empírovo upravený bol po roku 1810. Zásadne ho však p …

Kríže v okrese Zlaté Moravce

HOSTIE. Kamenné kríže. Na cintoríne sa nachádzajú kamenné kríže s tabuľovým základom z prelomu 19. a 20.storočia. Cintorín sa nachádza sa pod kostolom.   KOSTOĽANY POD TRIBEČOM. Červený kríž. Drevený kríž neďaleko rovnomenného rázcestia TZT. Dňa 13.9.1944 v tomto priestore havarovalo americké bombardovacie lietadlo typu B-17. Posádku zachránili obyvatelia okolitých obcí. Tragickú smrť jedného z nich, Jána Szegénya, pripomína …

Ladice

Lovce

Ľudová architektúra v okrese Zlaté Moravce

ČARADICE V obci sa ojedinele zachovala ľudová architektúra.   JEDĽOVÉ KOSTOĽANY V obci sa zachovala tradícia cimbalovej a gajdošskej hudby.   LADICE Vo viniciach severovýchodne od obce zachované murované pivnice s ľudovou architektúrou.   Ľudový dom s hospodárskou časťou č.100. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ľudový dom z dreva a nepálenej tehly s hospodárskou časťou z 2.polovice 19.storo …

TOPlist