Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Nitrica

 

POLOHA.

Obec leží v západnej časti okresu, v Strážovských vrchoch, v časti Vestenická brána, na ľavom brehu rieky Nitrica. Leží juhozápadne od okresného mesta.

 

HISTÓRIA.

Obec vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Dvorníky nad Nitricou a Račice a zvolila si názov Nitrica. Najstaršia písomná zmienka o obci Račice je v zoborskej listine z roku 1113, kde sa uvádza ako Radsciz. Už v 9.storočí sú zmienky o existencii obcí, ktoré zakladali slobodní dvorania (nie sluhovia), pochádzajúci z panských dvorov ako napríklad Dvorníky. V roku 1249 sa Dvorníky nad Nitricou a Račice spomínajú ako kráľovské obce, ktoré dal zoborskému opátstvu kráľ za turčianske majetky. Obec prešla z majetku hradu Nitra do vlastníctva zoborského kláštora.

 

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Praveké výšinné hradisko z halštatu v lokalite Nad Račicami na kóte 383,0m (viac v časti Hradiská v okrese Prievidza).

Archeologické pamiatky z doby železnej.

V roku 1935-1937 bol uskutočnený výskum v obci Dvorníky nad Nitricou v lokalite Varty – Božia stupaj, kde boli nalezené lovecké nástroje, predmety a pozostatky z prvých osídlení ľudu z doby lovcov mamutov.

Prvé osídlenie obce Dvorníky nad Nitricou prebehlo v horských oblastiach. Najpravdepodobnejšie miesto hradiska sú vrcholy dvoch kopcov s názvom Stráže, Varty. Sú tu zvyšky kamenných valov. Na vrchu Chotoma nález pozostatkov kamennej pivnice a kamenných valov.

V obci Račice prvé osídlenie prebehlo na severnom kopci Na zámku /asi 350,0m/. Nález hradiska zo staršej doby železnej, halštatu /850-480 p. n.l./. Našli sa tu pozostatky spálenej hliny z ohnísk, tehlovina.

 

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Kostoly: Panny Márie Sedembolestnej v Račiciach, Kostol z roku 2012 v Račiciach.

Kaplnky: 1, 2, V Dvorníkoch nad Nitricou: Dvornícka kaplnka, Kostolík svätého Jozefa, Panny Márie na Drahách, Panny Márie na Nivách, Panny Márie pred Dedovým dolom, Panny Márie pred obcou, Panny Márie pri pošte, Panny Márie v Močelníku, Panny Márie za obcou, V Račiciach: Hlavná kaplnka, Panny Márie na Ploskách, Panny Márie oproti kostolu, Panny Márie pri pastierni.

Pamätníky: Pomník Ernyeyovcov, V Dvorníkoch nad Nitricou: Drevené a kamenné kríže a kaplnka na počesť padlých, v Račiciach: Drevené a kamenné kríže a kaplnka na počesť padlých.

Pamätné tabule: Jána Vavrinca z Račíc, J. Ernyeya, Kópia zo Zoborskej listiny.

Socha.

 

Príroda.

Dolina Dolina.

Rieka Nitrica.

Jaskyne: PP Brloh, Jaskyňa v Chotome, Jaskyňa v Močelníku, Medvedia jaskyňa.

Skalný útvar Na zámku.

 

Turistika.

Cyklotrasa /2308/.

 

MIESTNE ČASTI.

 

Dvorníky nad Nitricou

Obec sa prvýkrát spomína v listine z roku 1113 ako Dormucz. V roku 1249 sa spomína ako kráľovská obec Vduornunk. Obec prešla z majetku hradu Nitra do majetku zoborského kláštora. Od 16.storočia patrila panstvu Skačany, od roku 1777 nitrianskej kapitule. V roku 1832 obec zničila povodeň.

Račice

Obec je doložená v roku 1113 v zoborskej listine kráľa  Kolomana ako Radsciz. Vtedy prešla z majetku hradu Nitra do vlastníctva zoborského kláštora. V roku 1249 sa spomína ako kráľovská obec. Od 15.storočia patrila panstvu Skačany, od roku 1777 nitrianskej kapitule.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist