Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Nová Dubnica

POLOHA.

Mesto leží v Ilavskej kotline v podhorí Strážovských vrchov.

HISTÓRIA.

Obec vznikla v rokoch 1951-1953 v časti chotára Dubnice nad Váhom, zvanej Kvášovec, ako nové sídlisko zamestnancov dubnických závodov. S výstavbou sa začalo v auguste 1952, prví obyvatelia prišli v roku 1953. Do roku 1956 bola vedená ako sídlisko Dubnice nad Váhom (v tom roku už mala asi 2.000 obyvateľov), od roku 1957 sa stala samostatnou obcou. Od roku 1960 má priznaný štatút mesta. Obyvatelia v 20.storočí pracovali väčšinou v závodoch v Dubnici nad Váhom. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Novej Dubnici potvrdený štatút mesta.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

Sídlisko zo starej železnej doby (halštatská doba) z obdobia 700 p. n.l. – 400 p. n.l., sídlisko z okruhu púchovskej kultúry z neskorej laténskej doby (60 p. n.l. – 0) zo zlomu letopočtu.

V lokalite Kvášovec sídlisko s obydlím z poveľkomoravského obdobia (907 – 1.000). Na úpätí vrchov medzi Dubnicou nad Váhom a Malým Kolačínom v lokalite Pred Kvášovec sa nachádzalo sídlisko s obydlím a keramikou datovanou do poveľkomoravského obdobia (907 – 1.000).

V Malom Kolačíne nálezy zo slovanského sídliska z 10.-11.storočia.

Vo Veľkom Kolačíne v lokalite Húštik boli objavené dve sídliská slovanských predkov z veľkomoravského obdobia (833-907).

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

Človek.

Kostol.

Kaplnka /V. Kolačín/.

Ostatné stavby: Kino Panorex, Výzdoba obytných domov.

Pamätník.

Príroda.

Váh.

Lipa samostatnosti.

Turistika.

Cyklotrasy /2303,8302/.

Turistický chodník /8585/.

MESTSKÉ ČASTI.

Malý Kolačín

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1355. Historické názvy: 1484 Kys Kolechen, 1496 Kolachan, 1773 Maly Kolacsin. Patrila zemianskej rodine Koleczianskovcov. V roku 1598 mala 4 domy, v roku 1784 mala 21 domov, v roku 1828 mala 20 domov. Obyvatelia sa začiatkom 20.storočia zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. V roku 1960 zlúčením obcí Malý a Veľký Kolačín vznikla obec Kolačín, ktorá sa neskôr opäť rozdelila. K mestu bola obec pričlenená v roku 1971.

Nová Dubnica

Veľký Kolačín

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1355 ako duo Kolechyn (ďalšie názvy: 1368 Kelechen, 1439 Kolechyn, 1773 Welky Kolacžin). Patrila hradnému panstvu Trenčín. V roku 1598 mala mlyn a 16 domov, v roku 1784 mala 37 domov, v roku 1828 mala 34 domov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1960 zlúčením obcí Veľký a Malý Kolačín vznikla obec Kolačín, ktorá sa neskôr opäť rozdelila. K mestu bola obec pričlenená v roku 1971.

MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI MESTA.

Okres Trenčín: Nemšová, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist