Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Košice I

PR VYSOKÝ VRCH

Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 36,50ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Košice. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 365.000m2. Vrcholové pralesné spoločenstvá pôdoochranárskeho charakteru na Vysokom vrchu /850 m/ a Bielej skale /806 m/ v závere Čermeľského údolia. Pestré zastúpenie drevín (buk, jaseň, javory, lipy, brest horský, dub, jedľa) i vzácnych druhov. Na vápenci Bielej skaly xerotermná vegetácia. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Stredné Pohornádie, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri časti Sever, v lokalite Čermeľ.

 

PP KAVEČIANSKA STRÁŇ

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 2000, novelizovaná v roku 2004. Rozloha je 31.933m2. Vyhlásená bola na ochranu lokality s masovým výskytom chráneného a ohrozeného ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis). Je to zachovalý ostrov teplomilnej vegetácie v poľnohospodárskej krajine. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Stredné Pohornádie, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v geomorfologickom celku Čierna hora, v katastri časti Kavečany.

 

CHA KOŠICKÁ BOTANICKÁ ZÁHRADA

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2002. Rozloha je 297.634m2. Ochrana významného didaktického a vedecko-výskumného pracoviska, ktoré sa ako jediné na východnom Slovensku sústreďuje na zachovanie genofondu divorastúcich a kultúrnych druhov flóry trópov až mierneho pásma. Významný krajinotvorný a ekostabilizačný prvok intravilánu Košíc. Nachádza sa v katastri časti Sever, v lokalite Čermeľ.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist