Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Nitra

NPR BÁBSKY LES

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Babský les. Pôvodne mala názov Veľký Báb. Rozloha je 303.900m2. Chránené územie predstavuje vzácny zvyšok prirodzeného lesného spoločenstva na černozemi v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine na Trnavskej tabuli. Ako vedecký doklad vývoja lesov v geologickej minulosti môže byť využívané na prírodovedecký a lesnícky výskum. Nachádza sa v katastri obce Báb, v časti Veľký Báb.

 

NPR ZOBORSKÁ LESOSTEP

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1952, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 230.800m2. Ochrana teplomilných skalných, stepných a lesostepných spoločenstiev Tribeča, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Zobor, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri Nitry.

 

PR LUPKA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1952, novelizovaná v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 207.300m2. Chránené územie je vyhlásené na ochranu xerotermných spoločenstiev s výskytom chránených a iných zriedkavých druhov rastlín a živočíchov, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri Nitry.

 

PR ŽIBRICA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1954. Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bolo vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 68,59ha (z toho bolo 54,41ha lesov a 14,18ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2006. Rozloha je 686.053m2. Účelom vyhlásenia chráneného územia a jeho zón je zabezpečenie ochrany stepných, lesostepných a lesných spoločenstiev rastlín a živočíchov, biotopov národného i európskeho významu. Prírodná rezervácia je s rozlohou nad 90% súčasťou územia európskeho významu Zobor, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri obcí Podhorany (v časti Mechenice), Štitáre (v časti Dolné Štitáre) a Žirany.

 

PP NITRIANSKY DOLOMITOVÝ LOM

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Pôvodne mala názov Triasový dolomitový útvar. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 12.599m2. Lokalita predstavuje vhodný objekt pre štúdium geologickej stavby Tribeča, významný estetický prvok a zaujímavý prvok životného prostredia mesta Nitra. Nachádza sa v katastri Nitry.

 

PP SVORADOVA JASKYŇA

Prírodná pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, novelizovaná v roku 2008. Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Zobor, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Nitry, v časti Dražovce.

 

CHA BÁBSKY PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Bábe. Novelizovaný bol v roku 2004. Rozloha je 42.200m2. Ochrana historického parku v okolí kaštieľa, ktorý bol založený vo voľno-krajinárskom štýle v 2.polovici 19.storočia. Vyniká kompozíciou i drevinovou skladbou (57 taxónov). Dnes už neexistujúca drobná záhradná architektúra mala východoázijský štýl. Nachádza sa v katastri obce Báb, v časti Veľký Báb.

 

CHA HUNTÁCKA DOLINA

Chránený areál bol vyhlásený v roku 2000. Rozloha je 87.431m2. Ochrana ojedinelého geomorfologického fenoménu v južnej časti pohoria Tribeč – fluviálne modelovaná časť doliny odráža zmeny a podmienky evolúcie stredohorského reliéfu. Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri obce Žirany.

 

CHA JELENSKÁ GAŠTANICA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1952, novelizované v roku 1986. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 38.000m2. Vyhlásený bol na ochranu zachovalého starého lesného porastu gaštana jedlého v Tríbeči, dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Chránený areál je s rozlohou do 10% súčasťou územia európskeho významu Gýmeš, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v CHKO Ponitrie v katastri obce Jelenec pod hradom.

 

CHA KLASOVSKÝ PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Klasove. Novelizovaný bol v roku 2004. Rozloha je 39.900m2. Ochrana historického parku vo voľno-krajinárskej úprave pri kaštieli v Klasove. Jeden z najstarších agátov (Robinia pseudoacacia L.) na území bývalého Rakúsko-Uhorska. Nachádza sa v katastri obce Klasov.

 

CHA LAPÁŠSKY PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Lapáši. Novelizovaný bol v roku 2004. Rozloha je 21.900m2. Ochrana historického parku v okolí kúrie za obcou Lapáš pri družstevnej pivnici. Plocha parku bola značne zredukovaná výsadbou ovocného sadu. Park má pestrú dendrologickú skladbu, pozoruhodná je 150 ročná lipa. Nachádza sa v katastri obce Veľký Lapáš.

 

CHA NOVOVESKÝ PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Novej Vsi nad Žitavou. Novelizovaný bol v roku 2004. Rozloha je 65.900m2. Historický park v obci Nová Ves nad Žitavou, na ktorého území ležia dva kaštiele. Celkovo tu rastie až 99 druhov drevín, niektoré sú vzácne. Park má veľkú biologickú, architektonickú i estetickú hodnotu. Nachádza sa v katastri obce Nová Ves nad Žitavou.

 

CHA RUMANOVSKÝ PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Rumanovej. Novelizovaný bol v roku 2004. Rozloha je 29.700m2. Ochrana historického parku pri kaštieli na návrší v strede obce Rumanová. Už len v náznakoch sú zachovalé časti pravidelnej parkovej úpravy so vždyzelenými druhmi drevín, zvyšok parku má voľnú kompozíciu. Vzácny je jedinec tamaryšky francúzskej. Nachádza sa v katastri obce Rumanová.

 

CHA ŠURIANSKY PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Šuriankach. Novelizovaný bol v roku 2004. Rozloha je 9.500m2. Ochrana historického parku v obci Šurianky, ktorý sa nachádza v strede obce za kaštieľom. Je dendrologicky cenný, rastie v ňom 33 druhov drevín, z ktorých mnohé sú cudzokrajné. Nachádza sa v katastri obce Šurianky.

 

CHA ŽITAVSKÝ PARK

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál Park v Žitavciach. Novelizovaný bol v roku 2004. Rozloha je 44.900m2. Ochrana historického parku v obci Žitavce v okolí kaštieľa. Vstupná časť je riešená pravidelnou úpravou, zvyšok voľno-krajinársky. V parku rastie 13 druhov cudzokrajných drevín. Dnes park pri detskom domove. Parková úprava voľnej krajiny s torzom lipovej aleje. Park je verejnosti voľne prístupný. Nachádza sa v katastri obce Žitavce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist