Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Maloplošné chránené územia v okrese Sabinov

NPR ČERGOVSKÝ MINČOL

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Bardejov, Prešov a Stará Ľubovňa. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.710.836m2. Vyhlásená bola na ochranu typickej horskej karpatskej kveteny so zastúpením východokarpatských prvkov a lesných spoločenstiev najvyšších polôh Čergova, dôležitej z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Čergovský Minčol, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Kamenica.

 

NPR HRADOVÁ HORA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1981. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Prešov. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 134.900m2. Vyhlásená bola na ochranu lesných spoločenstiev s výskytom čemerice purpurovej (Helleborus purpurascens W. et K.), ako aj iných druhov východokarpatskej flóry v pohorí Čergov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Čergov, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Bodovce.

 

PR BIŠAR

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1979. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Prešov. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 16.741m2. Vyhlásená bola na ochranu typických spoločenstiev horských kvetnatých lúk s bohatým výskytom vzácnej chránenej rastliny – ľalie cibuľkonosnej (Lilium bulbiferum) v Levočských vrchoch na vedecko-výskumné ciele. Nachádza sa v katastri obce Tichý Potok.

 

PR VALALSKÁ VODA

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1980. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Prešov. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 144.279m2. Vyhlásená bola na ochranu prameniska Valalskej vody so zachovalými močiarmi a slatinnými lúkami s výskytom zriedkavých druhov rastlín na vedecko-výskumné a náučné ciele. Najrozsiahlejšie územie s výskytom vachty trojlistej na východnom Slovensku. Nachádza sa v katastri obce Bajerovce.

 

PR VLČIA

Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2004. Rozloha je 212.400m2. Účelom vyhlásenia súkromnej prírodnej rezervácie bolo zabezpečenie ochrany evolučných procesov v komplexe pôvodných a prirodzených lesných porastov a častí horských lúk pohoria Čergov so zachovalým zložením drevín a rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Čergov, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obce Olejníkov.

 

PP BRADLOVÉ PÁSMO

Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1989. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 201.214m2. Bradlové tvrdoše (medzi obcami Kamenica a Pusté Pole) tvoria subrajón rozčlenenej nižšej vrchoviny. Názorný príklad erózneho reliéfu, ktorý je výsledkom selektívneho zvetrávania rôzne odolných hornín. Vysoká krajinárska hodnota bradiel v tomto tzv. Šarišskom úseku. Nachádza sa v katastri obce Kamenica.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist