Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Výrobné stavby v okrese Bratislava I

Elektrický mlyn.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Stojí na Ceste na Červený most 6 južne od neho. Parný, elektrický, mlyn bol siedmym mlynom v Kuhlmayerovej továrni. Postavený bol na prelome 17. a 18.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1846,1868,1898, v 50. a 80.-90.rokoch 20.storočia. Má viackrídlový otvorený pôdorys, je štvorpodlažný s podkrovím. Stavbu projektoval Ignác Feigler ml. a realizovala ju stavebná firma Pittel & Brausewetter.

 

Kvasiareň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2014. Funkcionalistická budova novej kvasiarne v areáli pivovaru Stein bola postavená v rokoch 1944-1955. Radová stavba, spilka s kupolou, má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je štvorpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Legionárska na východnom okraji Pamiatkovej zóny.

 

Tepláreň.

Národná kultúrna pamiatka Tepláreň vyhlásená v roku 2008. Bola postavená vo funkcionalistickom štýle v rokoch 1940-1941. Upravovaná bola v rokoch 1944,1950 a 1973. Autorom projektu je Dušan Jurkovič a stavbu realizovala stavebná firma Pittel & Brausewetter. Bratislavská tepláreň stojí na ulici Čulenova 7. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kotolňa. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a jednopriestorovou dispozíciou. Pôvodná uholná kotolňa s násypníkmi je päťpodlažná.
  • Turbínová hala. Pôvodná turbínová hala je trojpodlažná.

 

Továreň Klingerka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Klingerova továreň bola postavená pred rokom 1873. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia a v roku 1998. Má pôdorys v tvare T, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím. Stojí na ulici Továrenská 10 na nároží s Dostojevského radom.

 

Vodáreň s areálom.

Národná kultúrna pamiatka Vodáreň s areálom vyhlásená v roku 1980. Prečerpávacia stanica Oslí vrch. Areál sa nachádza západne od hradného vrchu na ulici Mudroňova 3 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Vodáreň. Vodáreň bola postavená v rokoch 1919-1920 v štýle hrázdenej architektúry. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Upravovaná bola v rokoch 1936-1938 a 1995-1996.
  • Vodojem. Solitérny vodojem bol postavený v roku 1886 v historizujúcom štýle. Upravovaný bol v rokoch 1995-1996. Má obdĺžnikový pôdorys, výšku jedného podlažia, je podpivničený.
  • Oporný múr. Oporný kamenný kyklopský múr bol postavený v rokoch 1936-1938. Má pôdorys v tvare L.
  • Oplotenie s bránami. Oplotenie s bránami s murovaným soklom a kovovou výplňou bolo postavené v rokoch 1919-1920. Upravované bolo v rokoch 1995-1996. Má nepravidelný pôdorys.
  • Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou vznikla v rokoch 1919-1920. Upravovaná bola v roku 2012. Má lichobežníkový pôdorys.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist