Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Výrobné stavby v okrese Galanta

HOSTE. Vodný mlyn.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Vodný mlyn, tzv. Hustého mlyn, z kameňa a tehly bol postavený v 18.storočí. Upravovaný bol v roku 1825, na prelome 19. a 20.storočia, v 40.rokoch 20.storočia a na prelome 20. a 21.storočia. Má pôdorys v tvare U, jednotraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s pivnicou. Objekt č.105 stojí južne od obce.

 

JELKA. Vodný mlyn.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Vodný mlyn. Na brehu Malého Dunaja sa nachádza vodný mlyn z konca 19.storočia (1894), tzv. Novákov (Némethov) kolový mlyn, prestavaný z lodného mlyna. Upravovaný bol v rokoch 1899, 1900-1906, v 80.rokoch 20.storočia a v rokoch 1992-1994. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný. Je to jeden z mála zachovalých mlynov tohto typu na Slovensku. Drevená mlynica leží na 54 pylónoch z agátového dreva zatlčených do dna rieky. Hnaciu sústavu tvorí lopatkové koleso na spodný pohon. Usmerňovanie vody na koleso bolo zabezpečené vzdúvacou haťou, ktorá smerovala od protiľahlého brehu šikmo po prúde. Mlyn pracoval do roku 1951. Obnovený bol v rokoch 1992-1994. Objekt č.1296 je verejnosti prístupný ako technická pamiatka a expozícia múzea.
 • Technologické zariadenie. Technologické zariadenie mlyna z roku 1894. Dnes je súčasťou múzea.

 

KRÁĽOV BROD. Vodný mlyn.

Vodný mlyn z 18.storočia.

 

MATÚŠKOVO. Sýpka.

Klasicistická sýpka z 1.polovice 19.storočia.

 

PATA. Mlyn na zeleninu.

Mlyn na spracovanie koreňovej zeleniny.

 

SEREĎ. Pivovar.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Novoklasicistické stavby. Nachádza sa na ulici Pivovarská 17. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pivovar. Pivovar (sklad a bytovky) bol postavený v 1.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys.
 • Hospodárska stavba. Hospodárska stavba bola postavená v 2.polovici 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí. Dvojpodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

SLÁDKOVIČOVO. Cukrovar.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Administratívna budova. Secesná administratívna budova, riaditeľstvo tzv. Kaffnerovského pivovaru, z 1.desaťročia 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s dvoma podkrovnými podlažiami, podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Chodbový solitér sa nachádza na ulici Cukrovarská 225.
 • Kasíno. Historizujúca budova bývalej jedálne bola postavená začiatkom 20.storočia. Upravovaná bola v 40., 70. a 90.rokoch 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s podkrovím a podpivničením, jedno a trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Cukrovarská 224 v severnej časti areálu.
 • Sklad materiálu. Historizujúca budova materiálno-technického zabezpečenia bola postavená po roku 1873. Trojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Cukrovarská 39 na severnom okraji areálu.
 • Dielňa hospodárskych strojov. Historizujúca budova dielne z roku 1924. Prízemná stavba s dvoma podkrovnými podlažiami, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Cukrovarská 221 na južnom okraji areálu.
 • Sýpka. Historizujúca budova sýpky z roku 1899. Dvojpodlažná stavba s podkrovím, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Cukrovarská 108 v západnej časti areálu.
 • Oplotenie. Secesné, kovové a betónové oplotenie z obdobia okolo roku 1912. Upravované bolo v 2.polovici 20.storočia. Tiahne sa pozdĺž Cukrovarskej ulice.

 

SLÁDKOVIČOVO. Elektrický mlyn.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Plnoautomatizovaný elektrický mlyn, tzv. Mária mlyn, bol postavený v historizujúcom slohu v roku 1912. Upravovaný bol v rokoch 1927, 1964-1967. Autorom stavby je Ján Tomaschek z Nitry, hlavným strojníkom Leopold Letocha, ml. Má nepravidelný pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je sedempodlažný s pivnicou. Stojí na ulici Košútska na sídlisku Jána Dalloša.

 

SLÁDKOVIČOVO. Parný mlyn.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2014. Gazdovský parný mlyn, sklad repy, bol postavený z tehly v historizujúcom slohu v roku 1904. Upravovaný bol v roku 1923. Má pôdorys v tvare T, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažný s podkrovím. Autorom stavby je Jozef Halzl. Stojí na ulici Pionierska 584.

 

SLÁDKOVIČOVO. Sýpka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2014. Baroková sýpka bola postavená začiatkom 19.storočia. Upravovaná bola v 19.storočí a v rokoch 1923 a 2010. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Solitér stojí v mestskom parku.

 

ŠOPORŇA. Areál veľkostatku.

Na Slovensku ojedinelý areál hospodárskeho celku veľkostatku z konca 19.storočia. Zachovalé objekty slúžili chovu dobytka s mliečnym hospodárstvom (mliečnica, ľadovňa, voziareň, dielne) a chovu koní. V neskoršom období tu postavili aj liehovar. Nachádzajú sa tu obytné domy pre deputátnikov, ľadovňa v tvare rotundy s kónickým horným otvorom a vodárenská veža s artézskou studňou. Najvýznamnejšou stavbou veľkostatku je kaštieľ, v súčasnosti ústav sociálnej starostlivosti. V objekte veľkostatku sa nachádza aj neskorogotická kaplnka, zvonička, kolárska dielňa a sušiareň tabaku. Nachádza sa v lokalite Štrkovec.

 

TOMÁŠIKOVO. Vodný mlyn.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Vodný mlyn. Kolový vodný mlyn, tzv. Mlyn Jána Maticu, je postavený na pylónoch z agátového dreva v toku rieky na ostrohe vytvorenej Malým Dunajom a jeho ľavobrežným prítokom Suchý potok. Mlyn postavil v roku 1893 mlynár Ján Matica. Posledná väčšia úprava sa uskutočnila v roku 1940, v mlyne sa mlelo do roku 1960. Má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. V roku 1982 ho obnovili a upravili ako múzejnú expozíciu prístupnú verejnosti.
 • Technologické zariadenie. Mlynské technologické zariadenie z roku 1893. Dnes je súčasťou múzea.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist