Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Výrobné stavby v okrese Komárno

KAMENIČNÁ. Prečerpávacia stanica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Nachádza sa v lokalite Vizvár. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Prečerpávacia stanica. Novoklasicistická budova parnej prečerpávacej stanice postavená v rokoch 1901-1902. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Komín. Ventilačný komín čerpačky postavený v rokoch 1901-1902. Upravovaný bol v roku 2011. Má kruhový a štvorcový pôdorys.
 • Kamenné stavidlo s mostovkou z roku 1856. Upravované bolo v roku 1891. Má obdĺžnikový pôdorys.
 • Technologické zariadenie. Vodárenské parné technologické zariadenie z roku 1901.

 

KOLÁROVO. Lodný mlyn.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Kópia lodného mlyna postaveného v štýle ľudového staviteľstva v roku 1980. Nachádza sa na Malom Dunaji. Dnes je v ňom múzeum.

 

KOLÁROVO. Parný mlyn.

Parný mlyn zo začiatku 20.storočia.

 

KOMÁRNO. Prečerpávacia stanica.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Nachádza sa severne od mesta. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Prečerpávacia stanica. Budova parnej prečerpávacej stanice z roku 1896. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom.
 • Komín. Komín z roku 1896. Má štvorcový pôdorys.
 • Prečerpávacia nádrž. Nádrž na vodu z roku 1896. Prízemná stavba s podkrovím, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Technologické zariadenie. Technologické zariadenie prečerpávacej stanice vybudované v rokoch 1896-1897.

 

KOMÁRNO. Továreň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Nachádza sa na Elektrárenskej ceste. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Administratívna budova. Historizujúco-novoklasicistická budova riaditeľstva muničnej továrne z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare E. Chodbový solitér sa nachádza na ulici Hradná 158.
 • Strážnica 1. Historizujúco-novoklasicistická budova strážnej budovy, vrátnice, z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 158.
 • Strážnica 2. Historizujúco-novoklasicistická budova strážnej budovy, vrátnice, z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 4043.
 • Budova výroby 1. Historizujúco-novoklasicistická prijímacia budova 2 z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare C. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3799.
 • Budova výroby 2. Historizujúco-novoklasicistická prijímacia budova 1 z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3789.
 • Budova výroby 3. Historizujúco-novoklasicistická budova čiastočného nastavenia z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3803.
 • Budova výroby 4. Historizujúco-novoklasicistická budova čiastočného nastavenia z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3804.
 • Budova výroby 5. Historizujúco-novoklasicistická budova ostrého nastavenia z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3806.
 • Budova výroby 6. Historizujúco-novoklasicistická budova ostrého nastavenia z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3808.
 • Budova výroby 7. Historizujúco-novoklasicistická budova opáskovávania z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare E. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3281.
 • Sklad 1. Historizujúco-novoklasicistická budova skladu TNT z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3815.
 • Sklad 2. Historizujúco-novoklasicistická budova skladu z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3805.
 • Sklad 3. Historizujúco-novoklasicistická budova skladu z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3789.
 • Sklad 4. Historizujúco-novoklasicistická budova skladov a správy z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare C. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3802.
 • Sklad 5. Historizujúco-novoklasicistická budova nákladného skladu z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3794.
 • Sklad 6. Historizujúco-novoklasicistická budova nákladného skladu z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3792.
 • Opravárenská dielňa. Historizujúca-novoklasicistická budova zámočníckej a elektroopravárenskej dielne postavená v rokoch 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare U. Solitérna stavba č.4362.
 • Čerpacia stanica. Historizujúca-novoklasicistická budova vodnej čerpacej stanice postavená v rokoch 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L.
 • Prečerpávacia stanica. Historizujúco-novoklasicistická budova vodnej elekktrickej čerpačky a čističky odpadových vôd z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Hradná 3814.
 • Technologické zariadenie. Elektrické parné vodárenské zariadenie z roku 1915. Upravované bolo v 20.rokoch a 2.polovici 20.storočia. Nachádza sa na ulici Hradná 3814.
 • Budova hygienických zariadení. Historizujúco-novoklasicistická budova kúpeľov pre zamestnancov z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba so štvortraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3809 .
 • Garáže. Historizujúco-novoklasicistická budova garáží áut a požiarnej ochrany z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3801.
 • Bytový dom. Historizujúco-novoklasicistická budova domu zamestnancov, univerzity, z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v rokoch 1926, 1928-1929 a v 2.polovici 20.storočia. Štvorpodlažná stavba s viactraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Chodbový solitér sa nachádza na ulici Hradná 167.
 • Strojovňa. Historizujúco-novoklasicistická budova strojovne lokomotív a skladu z rokov 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na ulici Hradná 3797.
 • Elektráreň 1. Historizujúca-novoklasicistická budova dieselovej elektrárne (kotolňa, budova pre lokomobil) postavená v rokoch 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a v 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, štvortraktovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom.
 • Elektráreň 2. Historizujúca-novoklasicistická budova dieselovej elektrárne (výmenníková stanica) postavená v rokoch 1908-1916. Upravovaná bola v 2.štvrtine a v 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare nepravidelného obdĺžnika.
 • Sadovnícka úprava. Zeleň v areáli z rokov 1908-1916.

 

KOMÁRNO. Vodojem.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Novogotická vežová stavba z rokov 1901-1902. Upravovaná bola v rokoch 1965-1966 a 1973. Dvojpodlažná stavba s podpivničením a kruhovým pôdorysom. Autorom stavby je Elemér Zarka. Nachádza sa na ulici Gazdovská 782 v severnej časti centra mesta.

 

PATINCE. Čerpacia stanica.

Národná kultúrna pamiatka Čerpacia stanica s areálom vyhlásená v roku 1970. Stavba z roku 1897 dokumentuje rozvoj techniky v tom období. Nachádza sa pri dunajskej hrádzi v lokalite Žitavská tôň pri štátnej ceste do obce Virt. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Čerpacia stanica. Parná čerpacia stanica. Upravovaná bola v rokoch 1960 a 1983-1983. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1979.
 • Sklad uhlia čerpacej stanice. Prízemná stavba s jednopriestorovu dispozíciou.

 

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist