Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Výrobné stavby v okrese Košice IV

JUH. Strojáreň a železiareň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa v lokalite Skladná na ulici Štúrova 44-46. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Objekt č.1. Vrátnica továrne. Historizujúca budova vrátnice postavená pred rokom 1869. Upravovaná bola pred rokom 1956. Prízemná stavba s podpivničením, jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Radová stavba sa nachádza na severnej hranici areálu.
 • Objekt č.2. Administratívna budova. Eklekticistická budova postavená pred rokom 1807. Upravovaná bola pred rokom 1869, okolo roku 1936 a v 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s podkrovím a podpivničením, dvoj a trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Chodbová nárožná stavba č.23 sa nachádza na severozápadnej hranici areálu.
 • Objekt č.3. Budova (dielne, sklady, administratíva) postavená pred rokom 1807. Upravovaná bola pred rokom 1869, pred rokom 1911 a okolo roku 1936. Dvojpodlažná budova s podpivničením, dvoj a trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare U. Solitér sa nachádza v severozápadnej časti areálu.
 • Objekt č.4. Výrobná hala (montážna hala turbín) postavená pred rokom 1907. Upravovaná bola pred rokom 1926, pred rokom 1936 a okolo roku 1940. Dvojpodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na západnej hranici areálu.
 • Objekt č.5. Výrobná hala (nová kotliareň) postavená po roku 1936. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza na juhozápadnej hranici areálu.
 • Objekt č.6. Výrobná hala (zlievareň) postavená v roku 1907. Upravovaná bola v 40.rokoch a v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je Eduard Fabritz z Technického úradu vo Viedni. Nachádza sa na južnej hranici areálu.
 • Objekt č.7. Výrobná hala (montážna hala) postavená v 40.rokoch 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v juhovýchodnej časti areálu.
 • Objekt č.8. Budova (dielňa, administratíva) postavená okolo roku 1936. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Pavlačová stavba sa nachádza na východnej hranici areálu.
 • Objekt č.9. Sklad (bývalé garáže a dielne) postavený pred rokom 1869. Upravovaný bol okolo roku 1936 a pred rokom 1940. Dvojpodlažná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na východnej hranici areálu.
 • Objekt č.10 (dielne a administratíva). Dielne. Postavené boli po roku 1926. Upravované boli v 2.polovici 20.storočia. Trojpodlažná stavba s jedno a dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa vo východnej časti areálu.

 

JUH. Továreň na Južnej triede.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Továreň bola postavená v roku 1893. Staviteľmi boli Gejza a Arpád Jakabovci. Nachádza sa v lokalite Južné Mesto na Južnej triede 70. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Pekáreň. Objekt I (baliareň a plnička). Upravovaný bol pred rokom 1918, po roku 1920 a v 70.rokoch 20.storočia. Trojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitérna budova č.2513, 2512 sa nachádza na západnej hranici bývalého areálu.
 • Zámočnícka dielňa. Objekt K (zámočnícka dielňa). Upravovaný bol v 70.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitérna budova č.40, 2514 sa nachádza na východnom okraji bývalého areálu.
 • Sklad 1. Objekt C (sklad a komora na uhlie). Funkcionalistická budova skladu. Upravovaná bola v rokoch 1920-1933 a v 70.rokoch 20.storočia. Trojpodlažná stavba s jedno a dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitérna budova č.40, 2512 stojí ako tretia od západnej hranice bývalého areálu.
 • Sklad 2. Objekt J (sklad a kancelárie). Upravovaný bol v rokoch 1906-1918. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitérna budova č.40, 1573 stojí vo vstupnej časti areálu.
 • Sklad 3. Objekt D (sklad a obchod). Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitérna budova č.40, 1575 sa nachádza v južnej časti areálu.

 

JUH. Továreň na Štúrovej.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická stavba (meštiansky dom) postavená pred rokom 1807. Upravovaná bola pred rokom 1854, v roku 1912 a v 2.polovici 20.storočia. Dvojpodlažná stavba s jedno a šesťtraktovou dispozíciou a štvorkrídlovým uzatvoreným pôdorysom. Nárožná budova sa nachádza v lokalite Skladná na ulici Štúrova 8 pri ulici Fejova.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist