Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Výrobné stavby v okrese Prievidza

ČEREŇANY. Mlyn na Žiarskom potoku.

Už v roku 1659 bolo zmluvou riešené užívanie vodného mlyna, ktorý bol majetkom paulínskeho kláštora svätého Jána Krstiteľa v Horných Lefantovciach. Mlyn sa zachoval a je dodnes v prevádzke.

 

HANDLOVÁ. Stavby a zariadenia na ťažbu a úpravu uhlia.

Stavby a zariadenia na stavbu a úpravu uhlia majú kontinuitu od začiatku 20.storočia. Tvoria ich:

  • Tehelňa a stroj na výrobu tehál. Stojí na Štrajkovej ulici, pri parkovisku v objekte HBP, a.s., závod Handlová. Pochádza z roku 1945.
  • Banský triedič sa nachádza v objekte HBP, a.s., závod Handlová.
  • Liptácke baraky postavené v rokoch 1918-1919. Nachádzajú sa v objekte HBP, a.s., závod Handlová.
  • Stará tehlová stavba s komínom stojí na ulici Ligetskej, v areáli podniku MAT plasty (bývalá Chemika).

 

CHRENOVEC-BRUSNO. Vodný mlyn.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Vodný mlyn. Pôvodne bol mlyn z prelomu 19.-20.storočia na vodný pohon. Chrenovský mlyn bol postavený z kameňa a dreva v štýle ľudového staviteľstva. Upravovaný bol v roku 1913. Dvojpodlažná stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom sa nachádza v západnej časti obce Chrenovec.
  • Technologické zariadenie. Mlynské technologické zariadenie z roku 1913.

 

KANIANKA. Tehelňa.

Budova bola postavená v roku 1920.

 

MALINOVÁ. Stopy po ťažbe zlata.

Po ťažbe zlata  na miestach v okolí obce zostali zachované mohutné valy nahromadených kamenných okruhliakov, systém vodných kanálov a dobývok zaberajúcich plochu niekoľko 100ha. Sčasti zalesnené, sčasti viditeľné haldy a údolia umelých vodných tokov v alúviu Chvojnického potoka. Rozsah ryžovania a ťažby zlata v oblasti je monumentálny. Nachádzajú sa tu čarovné zákutia, v ktorých vidieť ako sa príroda sama vyrovná s ľudskou necitlivou činnosťou zasahujúcou do jej organizmu. Priamo v teréne sú dodnes znateľné stopy po troch povrchových vodovodoch, ktoré vo východnom a juhovýchodnom smere viedli cez Fichten a jeden viedol na juh po okraj zrázu na západnej strane oblasti. K miestam vedie z obce chodník pre peších aj pre cyklistov, v dĺžke približne 2km.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist