Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Výrobné stavby v okrese Spišská Nová Ves

ILIAŠOVCE. Liehovar.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Klasicistická budova liehovaru postavená okolo roku 1860. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia a začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza v strede obce Iliašovce 208 na jej juhovýchodnom okraji.

 

KROMPACHY. Elektráreň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Modernistická budova malej vodnej elektrárne z roku 1931. Upravovaná bola v roku 1976. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Jej autorom je Maurer. Nachádza sa v lokalite Stará Maša 11.

 

KROMPACHY. Železiareň.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Klasicistická budova železiarne (stará zlievareň) z obdobia po roku 1852. Upravovaná bola po roku 1925. Trojpodlažná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza v lokalite Stará Maša 10.

 

MARKUŠOVCE. Hospodárska stavba.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenná a tehlová hospodárska stavba (dom) z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v roku 1983. Prízemná stavba s podpivničením, jednotraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Torzo hospodárskej stavby sa nachádza na Odorínskej ceste 15 (17?) na severnom okraji obce v Pamiatkovej zóne.

 

PORÁČ. Šachta Poráč.

Národná kultúrna pamiatka Šachta s areálom vyhlásená v roku 2018. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Šachta. Dopravná a vetracia šachta (jama) bola postavená v rokoch 1962-1968. Upravovaná bola v rokoch 2001 a 2003. Má kruhový pôdorys. Nachádza sa južne od obce na severovýchodnom svahu vrchu Baniská v strede banského areálu.
 • Ťažná veža. Ťažná veža jamy Poráč bola vybudovaná koncom 60.rokov 20.storočia. Nachádza sa v strede banského areálu nad šachtou Poráč.
 • Budova šachty. Budova šachty so spojovacím mostom z konca 60.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Solitér sa nachádza v strede banského areálu nad šachtou Poráč.
 • Strojovňa ťažného stroja. Trafostanica z konca 60.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza západne od budovy šachty.
 • Banské technologické zariadenie. Ťažný stroj s príslušenstvom z roku 1968. Nachádza sa v strojovni západne od budovy šachty.
 • Ventilátorovňa. Ventilátorovňa z konca 60.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare T. Nachádza sa na východnom okraji banského areálu východne od budovy šachty.
 • Výklopník. Výklopník z konca 60.rokov 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Solitér sa nachádza na východnom okraji banského areálu južne od ventilátorovne.
 • Koľaj. Vozový obeh (ochoz) z konca 60.rokov 20.storočia. Úzkorozchodná koľaj sa nachádza v areáli bane.
 • Prevádzková budova. Sociálna (administratívna) budova z konca 60.rokov 20.storočia. Upravovaná bola okolo roku 2010. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Solitér sa nachádza severne od budovy šachty.

 

RUDŇANY. Portál štôlne Rochus.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Klasicistický kamenný portál štôlne Rochus z roku 1795. Upravovaný bol v roku 1925 a v 60.rokoch 20.storočia. Nachádza sa pri starom závode.

 

RUDŇANY. Ťažná veža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2005. Ťažná veža jamy Mier s budovou šachty z 50.rokov 20.storočia. Šachtová sieň s vežou má pôdorys dvojnásobného obdĺžnika. Nachádza sa v areáli ťažnej jamy Mier.

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Tehelňa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Stavba z roku 1887. Nachádza sa na ulici Letecká 35. Autorom je Tischler. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kruhová pec. Novoklasicistická žiarová kruhová pec. Upravovaná bola v roku 1991. Nachádza sa vo vypaľovacej hale. Prízemná stavba s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.
 • Továrenský komín. Komín tehelne sa nachádza pri vypaľovacej peci. Má štvorcový pôdorys.

 

SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE. Vyhňa a sýpka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa v obci Spišské Tomášovce 7. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Kováčska vyhňa. Kamenná kováčska vyhňa z 2.polovice 19.storočia.
 • Sýpka. Kamenná sýpka z 2.polovice 18.storočia.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Kováčska dielňa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Kamenná kováčska dielňa z 50.rokov 19.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare nepravidelného U. Nachádza sa na ulici SNP 5 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÉ VLACHY. Liehovar.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa na ulici Mlynská 11 na severnom okraji stredu obce v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

 • Historizujúca solitérna budova liehovaru z roku 1913. Upravovaný bol v 50.rokoch 20.storočia. Trojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L.
 • Sýpka. Tehlová sýpka z roku 1913. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist