Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Regióny

» Zaujímavosti

Benice

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží južne od okresného mesta na brehoch rieky Turiec.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1267.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Benkovce

Beňuš

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Beňuš Filipovo Gašparovo Pôbišovo …

Bernolákovo

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine. Leží na brehoch Čiernej vidy západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1209. V 13.storočí patrila panstvu svätojurských a pezinských grófov, od 16.storočia panstvu Šintava. V 17.storočí sa z obce stalo poddanské mestečko a ako mestečko sa vyvíjalo až do 18.storočia. V 17.stotročí sa zakladali cechy a mestečko získalo trho …

Beša

Beša

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Beša Malá Baračka …

Bešeňov

Bešeňová

POLOHA. Obec leží na východnej hranici okresu v Podtatranskej kotline. Leží na pravom brehu Váhu pod Vodnými nádržami Bešeňová a Liptovská Mara východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o pôvodne poľnohospodárskej obci pochádza z roku 1279. Ďalšia zmienka je z roku 1503.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V okolí travertínov na území obce bolo objavené neolitické a eneolitické sídlisko, depoty a poh …

TOPlist