Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Regióny

» Zaujímavosti

Biskupice

Bitarová

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Žilinskej kotline. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1393. V 17.storočí v údoliach pri obci vznikli rybníky, ktoré patrili panstvu Lietavského hradu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Na viacerých lokalitách na okolitých pahorkoch sa našli sídliská z mladšej doby bronzovej, z neskorohalštatského obdobia.   …

Blahová

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla v roku 1951 odčlenením od obce Lehnice.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Blatná na Ostrove

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1286. V období feudalizmu patrila zemianskym rodinám. Na začiatku 17.storočia Földesovcom, neskôr Bittóovcom, ktorých sídlom bola až do rozpadu monarchie.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. …

Blatné

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Stoličného potoka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1245 a 1254. Menila majiteľov. Od 16.-storočia patrila panstvu Svätý Jur. V rokoch 1556-1580 tu palatín Ilešházi usadil chorvátskych kolonistov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Územie ob …

Blatnica

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu na rozhraní Turčianskej kotliny a Veľkej Fatry. Leží južne od okresného mesta na brehoch Gaderského potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1230. Vyvinula sa z podhradia hradu Blatnica, postaveného v 13.storočí. Spomína sa v súvislosti s ním v roku 1300. Bola známa ako obec olejkárov a šafraníkov, ktorí cestovali najmä do Poľska a Ruska. Počas SNP v  …

TOPlist