Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Regióny

» Zaujímavosti

Blažice

Blažovce

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží na pravom brehu Turca severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1266 kedy sa spomína osada Bodovice. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1343.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM O …

Blesovce

Blhovce

Bobot

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu, v Nitrianskej pahorkatine. Leží na brehoch potoka Machnáč, juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1240, kedy sa spomína ako Bodac. Prvá zmienka o obci je v pápežských desiatkoch z rokov 1332-1337, kde sa spomína farár Plebanus de Bodac /Podag/. Obec bola poddanskou obcou trenčianskeho panstva. Patrila Matúšovi Čákovi Trenč …

Bobrov

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Oravskej kotline severne od Oravskej priehrady. Leží na brehoch potoka Bobrovec severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvý písomný doklad o obci pochádza z roku 1564. Vtedy patrila oravskému panstvu. Vznikla valašskou kolonizáciou. V roku 1818 obec získala mestské výsady. V roku 1918 prebehli v obci nepokoje a v roku 1945 v okolí obce prebiehali ťažké boje počas 2.s …

Bobrovček

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehoch riečky Petruška severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1231. Patrila hradu Likava, neskôr Okolicsányiovcom. Obyvatelia v minulosti vyrábali smolu, boli známi ako dobrí tesári, šindliari a výrobcovia domáceho riadu. V rokoch 1944-1945 v okolí obce prebiehal partizánsky odboj. V roku 1946 obec vyhorela. …

Bobrovec

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1231. Patrí k najstarším obciam na Liptove. Názov obce motivoval výskyt bobrov v miestnom potoku. V roku 1482 kráľ Matej Korvín potvrdil obec ako mestečko, kde sa rozvíjal murársky cech, výroba domáceho plátna a modrotlače. Začiatkom 20.storočia sa veľa obyvateľov vys …

Bobrovník

  POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na brehu Vodnej nádrže Liptovská Mara severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza údajne z roku 1273. Doložená je od roku 1332, pôvodne bola služobníckou osadou varovčíkov bobrov. V 16.storočí bola zemianskou dedinou.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ. …

Bočiar

TOPlist