Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Regióny

» Zaujímavosti

Babinec

Báč

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na ľavej strane prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1205, ďalšia z roku 1319. Bola dedinou zemanov, predialistov a ostrihomského arcibiskupstva.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. &nbs …

Bačka

Bačkov

Bacúch

Bacúrov

Baďan

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Baďan Klastava …

Bádice

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 2001 bola obec miestnou časťou obce Podhorany. Nariadením 583/2001 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Badín

TOPlist