Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Regióny

» Zaujímavosti

Báhoň

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podunajskej pahorkatine. Leží na brehoch Vištuckého potoka východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244. Patrila Bratislavskému hradu, neskôr mala viacerých majiteľov. V 1.polovici 16.storočia bola kolonizovaná Chorvátmi.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Osídlenie v neolite a v dobe rímskej, sídlisko a pohrebisko z doby veľkomoravske …

Bajany

Bajč

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bajč Chrasť Kotelnica Nový Diel Vlkanovo …

Bajerov

Bajerovce

Bajka

Bajtava

Baka

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží na ľavej strane prívodného kanála Vodného diela Gabčíkovo juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1260 a 1264. V roku 1264 sa spomína ako osada kráľovských dvorníkov Bratislavského hradu. Neskôr patrila viacerým šľachtickým rodinám. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HIS …

Baláže

Baldovce

TOPlist