Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Regióny

» Zaujímavosti

Baloň

POLOHA. Obec leží v juhovýchodnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka je z roku 1247. V roku 1252 patrila rábskej kapitule. V rokoch 1848-1849 sa v chotári obce stretli cisárske a maďarské vojská. V rokoch 1938-1945 bola pripojená k Maďarsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. …

Baňa

Banka

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1995 bola obec mestskou časťou Piešťan. Opatrením 113/1995 účinným od 1.7.1995 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Bánov

Bánovce nad Bebravou

POLOHA. Mesto leží na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov na brehoch rieky Bebrava. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1234, kedy sa spomínajú ako villa Ben (ďalšie názvy: 1295 Baan, 1389 Banovice, 1454 Fortalicium Ban, 1461 Castellum Baan, 1471 Banowcze, 1499 Fortalicium Banowiecz, 1773 Banowcze, 1927 Bánovce nad Bebravou). V roku 1295 patrila panstvu Uhrovec, neskôr sa stala sídlom panstva Bánovce. P …

Bánovce nad Ondavou

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bánovce nad Ondavou Piesky …

Banská Bystrica

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Banskej Bystrici potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Banská Bystrica Iliaš Jakub Kostiviarska Kráľová Kremnička Majer Podlavice Radvaň Rakytovce Rudlová Sá …

Banská Štiavnica

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Banskej Štiavnici potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Banská Štiavnica Počúvadlianske Jazero Sitnianska Štefultov  …

TOPlist