Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Regióny

» Zaujímavosti

Zvonice v okrese Košice-okolie

BOLIAROV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Secesná drevená zvonica. Má centrálnu dispozíciu a nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v strede obce.   BUKOVEC Zvonica z konca 19.storočia.   KOŠICKÝ KLEČENOV Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1988. Drevená grécko-katolícka zvonica zo začiatku 20.storočia stojí pri grécko-katolíckom Chráme narodenia Presvätej Bohorodičky.   MILHO …

Zvonice v okrese Krupina

DRÁŽOVCE Drevená zvonica z konca 18.storočia.   DUDINCE Zvonica zo začiatku 20.storočia.   KRÁĽOVCE-KRNIŠOV V centrálnom priestore časti Krnišov sa nachádza malebná zvonička.   LACKOV Zvonica z konca 19.storočia.   LADZANY Drevená zrubová zvonica pokrytá doskami bola postavená okolo roku 1710.   ŽIBRITOV Zvonica z konca 19.storočia. …

Zvonice v okrese Kysucké Nové Mesto

DOLNÝ VADIČOV Drevená zvonica so šindľovou strechou bola postavená v 19.storočí.   HORNÝ VADIČOV Zvonica z 18.storočia stojí v obci.   LODNO Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Murovaná zvonica bola postavená začiatkom 19.storočia. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná. Stojí v lokalite Na Makovskom zárubku.   SNEŽNICA Klasicistická zvonica z 1.polovice 19.storoči …

Zvonice v okrese Levice

JUR NAD HRONOM Zvonica z 19.storočia. …

Zvonice v okrese Levoča

LEVOČA Pamiatkový objekt NKP Radnica s areálom vyhlásený v roku 1963. Baroková zvonica, mestská hodinová veža, pristavaná v rokoch 1656-1661. Upravovaná bola v rokoch 1747, 1768, 1776, 1824, 1895 a v 80.rokoch 20.storočia. Má jednotraktovú dispozíciu, štvorcový pôdorys, je trojpodlažná. Solitér sa nachádza pri severnej strane radnice na Námestí Majstra Pavla 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je v nej múzeum.   SPIŠSKÉ …

Zvonice v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVNÍK   JALOVEC Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Drevená rámová zvonica z roku 1871. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1974. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v strede obce na návsi.   KRÁĽOVA LEHOTA Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1990. Rámová drevená zvonica postavená v štýle ľudového staviteľstva v roku 1803. Dvojpodlažná stav …

Zvonice v okrese Lučenec

BISKUPICE. Drevená zvonička. Pamiatkový objekt NKP Kaplnka s areálom vyhlásený v roku 1996. Rázsochová drevená zvonička v štýle ľudového staviteľstva z 1.polovice 20.storočia. Nachádza sa pri pohrebnej Kaplnke zvestovania Panny Márie na cintoríne.   DOBROČ Vedľa kostola stojí baroková drevená zvonica z 2.polovice 18.storočia.   KOTMANOVÁ   LEHÔTKA Zvonica z roku 1895.   LUPOČ Vo zvonici v obci sa na …

Zvonice v okrese Malacky

ROHOŽNÍK Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná zvonica z veže starého kostola (z roku 1561) zo 17.storočia stojí v strede obce. Upravovaná bola v 19.storočí. Má štvorcový pôdorys a výšku dvoch podlaží.   STUDIENKA Murovaná baroková zvonica z 18.storočia. …

Zvonice v okrese Martin

BLATNICA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Murovaná zvonica v štýle ľudového staviteľstva z 2.polovice 18.storočia. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v strede obce pri sýpke pri dome č.11.   FOLKUŠOVÁ Baroková zvonica z roku 1782.   MARTIN Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2005. Murovaná baroková zvonica z roku 1754. Upravovan …

Zvonice v okrese Medzilaborce

ČABALOVCE Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Neskorobaroková zvonica z roku 1741. Dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom stojí pri grécko-katolíckom Chráme svätého Michala, archanjela.   HABURA Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Klasicistická zvonica z 18.storočia. Stavba so štvorcovým pôdorysom stojí pri grécko-katolíckom Chráme svätého Michala, archanjela.   …

TOPlist