Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Regióny

» Zaujímavosti

Zvonice v okrese Michalovce

BÁNOVCE NAD ONDAVOU Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Drevená zvonica postavená v štýle ľudového staviteľstva v 20.rokoch 20.storočia. Má štvorcový pôdorys. Stojí v areáli rímsko-katolíckeho Kostola Ružencovej Panny Márie.   VEĽKÉ RAŠKOVCE Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva bola postavená v 1.polovici 20.storočia. …

Zvonice v okrese Myjava

BUKOVEC. Drevená zvonica. Drevená zvonička z konca 19.storočia. BUKOVEC. Kamenná zvonica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná kamenná zvonica zo 17.storočia. Opravená bola v roku 1977. Je to jednopriestorová, dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom. Stojí v strede obce. KOSTOLNÉ KRAJNÉ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Evanjelická zvonica. Jednoduchá tehlová stavba z 19.storočia. Má štvorcový …

Zvonice v okrese Námestovo

BEŇADOVO Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva bola postavená v rokoch 1764-1769. Upravovaná bola v 19.storočí a v roku 1999. Solitérna stavba má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná. Zvon v nej pochádza z roku 1780. Stojí na severovýchodnom okraji obce.   SIHELNÉ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Cintorínska drevená zvonica po …

Zvonice v okrese Nitra

ČAB Za kostolom pri ceste do Sily sa nachádza zachovalá zvonica.   HRUBOŇOVO Drevená zvonica z konca 18.storočia.   NITRA Zachovaná zvonica sa nachádza na rázcestí v starej časti obce Mlynárce.   POĽNÝ KESOV Drevená zvonica z 19.storočia.   VINODOL Zvonica z roku 1876. …

Zvonice v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Murovaná zvonica na Hôrke bola postavená koncom 18.storočia až začiatkom 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí a v roku 2009. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná. Stojí juhovýchodne od farského kostola.   BZINCE POD JAVORINOU. Hrušové.   ČACHTICE. Umieráčik. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Zvonica, umieráčik, stojí v …

Zvonice v okrese Nové Zámky

DVORY NAD ŽITAVOU Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Neskoroklasicistická murovaná zvonica postavená v rokoch 1855-1860. Upravovaná bola v rokoch 1994-1996. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a kruhovým pôdorysom. Nachádza sa na Kalvárii na vrchole kalvárskeho kopca.   BARDOŇOVO Zvonica z polovice 19.storočia.   MAŇA Klasicistická zvonica z 1.polovice 19.storočia. …

Zvonice v okrese Partizánske

NEDANOVCE Murovaná hranolová ľudová stavba z 19.storočia. …

Zvonice v okrese Pezinok

MODRA Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná zvonica zo 16.storočia stojí v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Jána Krstiteľa na cintoríne v Pamiatkovej zóne. Má štvorcový pôdorys.   SVÄTÝ JUR Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vedľa farského Kostola svätého Juraja, mučeníka na ulici Horné predmestie v rámci jeho murovanej ohrady stojí drevená zvonica z konca 17.storočia …

Zvonice v okrese Piešťany

KOČÍN-LANČÁR. Zvonica v Kočíne. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranobaroková zvonica z konca 18.storočia. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v časti Kočín v strede obce.   KOČÍN-LANČÁR. Zvonica v Lančári. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná murovaná zvonica s Kaplnkou svätého Jána Nepomuckého postavená po roku 1683. Upravovaná bola v rokoch 1723-1733, v 1.štvrtine 19.storoč …

Zvonice v okrese Poltár

CINOBAŇA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančná drevená zvonica postavená v roku 1691. Nachádza sa v časti Turíčky.   KALINOVO Barokovo-klasicistická zvonica z 2.polovice 18.storočia.   MÁLINEC Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2004. Renesančná murovaná a drevená zvonička bola postavená v 2.polovici 17.storočia, v roku 1659. Neskorobarokovo bola upravená v roku 1763. Ďalšie úprav …

TOPlist