Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Regióny

» Zaujímavosti

Zvonice v okrese Poprad

MLYNICA Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 2016. Murovaná novoklasicistická zvonica bola postavená v roku 1925. Upravovaná bola v rokoch 2015-2016. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v blízkosti evanjelického kostola v severozápadne j časti obce, severne od rímsko-katolíckeho kostola.   POPRAD Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963 …

Zvonice v okrese Považská Bystrica

Zvonica v Čelkovej Lehote Zrubová zvonica z roku 1807. Zvonica v Hatnom Stará zrubová zvonica na podmurovke z 2.polovice 19.storočia. Nachádza sa pred obecným úradom v strede obce. Zvonica v Klieštine Drevená zrubová zvonica z roku 1916. Nová zvonica v Plevníku-Drienovom Nová zvonica v časti Dolina bola postavená v roku 2000. Autorom je Ing. arch. Tibor Ištók. Stojí priamo pri ceste, pri autobusovej zastá …

Zvonice v okrese Prešov

KLENOV Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1974. Drevená rámová zvonica v štýle ľudového staviteľstva z roku 1742. Upravovaná bola v roku 1818. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Stojí v severozápadnej časti areálu grécko-katolíckeho Chrámu ochrany Presvätej Bohorodičky.   KRIŽOVANY Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Gotická murovaná zvoni …

Zvonice v okrese Prievidza

HANDLOVÁ Pri rímsko-katolíckom Kostole U dobrého pastiera, ktorý stojí na Hornom konci v meste bola v roku 2007 zrekonštruovaná kamenná zvonica.   CHVOJNICA Zvonica z 19.storočia.   LIPNÍK Drevená zvonica z polovice 19.storočia so štvorcovým pôdorysom. Je to jediná stavba svojho druhu v okolí. Je to ukážka jedinečnosti a zručnosti domácich majstrov. Debnená stavba s nadstavcom, vysadenou ihlicou a ihlanovou stre …

Zvonice v okrese Púchov

DOHŇANY Evanjelická zvonica sa nachádza v obci. DOHŇANY. Mostište. DOLNÉ KOČKOVCE HOROVCE V poradí už tretia zvonica. Bola postavená v rokoch 1929-1930. Murovaná stavba bola v roku 1967 presunutá na súčasné miesto, pretože na pôvodnom mieste zasahovala do cesty. Je v nej Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Stojí vedľa hlavnej cesty v strede obce. LYSÁ POD MAKYTOU. Beňadín. LYSÁ POD MAKYTOU. Dešná. LYSÁ POD MAKYTOU. Strelenka. Dreven …

Zvonice v okrese Revúca

CHYŽNÉ Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva v retardovanom renesančnom slohovom výraze z 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1971. Má jednopriestorovú dispozíciu, štvorcový pôdorys, je prízemná. Nachádza s v areáli rímsko-katolíckeho Kostola zvestovania Panny Márie.   KAMEŇANY Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Barokovo-klasicist …

Zvonice v okrese Rimavská Sobota

BABINEC Klasicistická zvonica z konca 18.storočia.   DRIENČANY Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná zvonica z 50.rokov 17.storočia so štvorcovým pôdorysom. Stojí pri evanjelickom kostole.   DRIENČANY. Zvonica v Papči. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná drevená zvonica z 90.rokov 16.storočia. Upravovaná bola v roku 1932. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v  …

Zvonice v okrese Rožňava

ČUČMA Barokovo-klasicistická zvonica z konca 18.storočia.   GEMERSKÁ POLOMA 1 Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Baroková murovaná zvonica z 18.storočia. Upravovaná bola začiatkom 19.storočia. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Partizánska v strede obce.   GEMERSKÁ POLOMA 2 Gotická zvonica z 15.storočia.   JOVICE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Murovaná zvo …

Zvonice v okrese Ružomberok

LIPTOVSKÝ MICHAL Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1989. Pôvodná drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva zo 17.storočia. Upravovaná bola v roku 1975. Má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Stojí pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Michala, archanjela v obci.   RUŽOMBEROK   RUŽOMBEROK. Zvonica vo Vlkolínci. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Drevená, …

Zvonice v okrese Sabinov

LIPANY Pri rímsko-katolíckom Kostole svätej Márie Magdalény bola v roku 1986 postavená moderná zvonica. Nachádza sa v lokalite Petrovenec.   SABINOV Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná murovaná zvonica z roku 1657. Upravovaná bola koncom 18.storočia (barokovo) a v roku 1972. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Stojí voľne v historickej časti mesta na …

TOPlist