Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Regióny

» Zaujímavosti

Beharovce

Belá

  POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu Žilinskej kotline. Leží na sútoku Varínky a Belianskeho potoka východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1378. Patrila panstvu Strečno, neskôr panstvu Starý hrad. Okolie obce bolo významným bojiskom počas 2.svetovej vojny. Súčasťou obce je i osada Nižné Kamence.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Pri povrchovom prieskume b …

Belá

Belá-Dulice

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozhraní Turčianskej kotliny a Veľkej Fatry. Leží juhovýchodne od okresného mesta na brehoch Belianskeho potoka.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1282. Vznikla spojením dvoch obcí. Do roku 1848 patrila blatnickému panstvu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Dulický hrádok z včasnej doby dejinnej, laténu s nepravidelným pôdorysom sa nachádza juhov …

Beladice

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Beladice Chrašťany Pustý Chotár …

Belejovce

Belín

Belina

Belince

TOPlist