Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Regióny

» Zaujímavosti

Bellova Ves

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Podunajskej rovine na Žitnom ostrove. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1951, kedy sa odčlenila od obce Hviezdoslavov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Beloveža

Beluj

Beluša

POLOHA. Obec leží v Považskom podolí, v severnej časti Ilavskej kotliny, v blízkosti brehov rieky Váh, pri ústí riečky Pružinka do Váhu. HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1330 v doklade o určení chotárnej hranice medzi Belušou a Tŕstím, kedy sa spomína ako terra Belos (ďalšie názvy: 1369 Belus, 1375 civitas Belus, 1773 Bellussa). Podľa ústneho podania obec Beluša existovala už koncom 13.storočia, kedy bola prvýkrát meno …

Belža

Beňadiková

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Liptovskej kotline. Leží na pravom brehu rieky Váh východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1352 ako Detryhfalna. Vznikla zo starej občiny obce Uhorská Ves.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Pri stavbe železnice v roku 1871 bolo objavené lužické popolnicové pole.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. & …

Beňadovo

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podbeskydskej vrchovine. Leží na brehoch Beňadovského potoka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1663. Je to najmladšia oravská dedina. Pôvodná osada vznikla vysťahovaním časti obyvateľstva z obce Ťapešovo na svoje pozemky a poľany. Územie obce bolo zaľudnené až okolo roku 1752.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ S …

Beňatina

TOPlist