Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätné izby v okrese Považská Bystrica

BRVNIŠTE. Historická škola – Dom tvorivosti, zručnosti a tradičných remesiel.

Zrekonštruovaná, takmer 140 ročná drevenica, budova starej školy. Škola bola postavená v roku 1873 a je jedinečnou pamiatkou v obci. Stojí na pôvodnom mieste. V roku 2012 bola po rekonštrukcii slávnostne otvorená. V priestoroch školy sa nachádza muzeálna expozícia historickej školskej triedy, bytu učiteľa a technického a hospodárskeho príslušenstva z konca 19. a začiatku 20.storočia. Nachádza sa tu mláťačka, rajtár, ručný mlyn na obilie, dobové obrázky, nábytok, riady, kolovrátky a vyšívané obrusy.

DOLNÁ MARIKOVÁ. Chalúpka marikovských tradícií.

V dreveničke z 2.polovice 19.storočia, ktorá je verejnosti otvorená od roku 2017, sú vystavené kroje, nachádza sa tu zbierka dobových písomností, fotografií, zariadenie a vybavenie domácnosti, poľnohospodárske potreby, drevené nástroje a stolárske vybavenie. Chalúpka sa nachádza v časti Besné pri ceste.

PAPRADNO. Regionálna izba tradícií.

PLEVNÍK–DRIENOVÉ. Pamätná izba D. Tatarku.

Pamätná izba rodáka, spisovateľa a disidenta Dominika Tatarku /1913-1989/ dokumentuje jeho život a dielo.  Expozícia 12 vitrín tvorí prierez spisovateľovho života. Prostredníctvom fotografií, novinových článkov, rôznych textových dokumentov i rukopisov približuje Tatarkov život od jeho detstva, študentských aj prvých učiteľských rokov cez redaktorské a spisovateľské skúsenosti až po postupné vylúčenie zo spoločenskej, politickej a umeleckej sféry. Súkromná korešpondencia autora odkrýva tajomstvá jeho literárnych začiatkov i osobného súženia. Pamätná izba bola zriadená v roku 1991 v budove základnej školy v školskom areáli. Práca na zriaďovaní pamätnej izby trvala viac ako rok. Textové podklady a výtvarné riešenie zabezpečil J. Beňovský z Matice slovenskej, reprodukcie F. Lašut.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Horný Moštenec.

V roku 2011 sa občania mestskej časti v snahe zachovať kúsok histórie rozhodli zachrániť chátrajúcu drevenicu Tomáša Mičúcha postavenú v roku 1930 a prestavali ju na malé múzeum. V múzeu sa postupne podarilo zozbierať množstvo starých fotografií, náradia, dobového nábytku a ďalšej výbavy. Typická malá drevenička ponúka kúzelnú expozíciu s fotografiami, zariadením a hospodárskym náčiním, ktoré približujú život a tradície predkov tejto obce. Konajú sa tu príležitostné ukážky ľudových zvykov.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Výstavka výrobkov zo šúpolia v Praznove.

V drevenici v centre obce je verejnosti prístupná výstava výrobkov zo šúpolia.

PRUŽINA. Múzeum v miestnej škole.

Múzeum v miestnej škole má dve expozície. Prvá je pamätná izba Štefana Závodníka a druhá je izba národných tradícií.

VRCHTEPLÁ. Pamätná izba SNP.

Pamätná izba SNP je situovaná v budove bývalej školy. Bola zriadená v roku 1979. Nachádzajú sa tu dobové fotografie znázorňujúce vtedajší vzhľad obce, stavbu pamätníka, ako aj maketa samopalu z 2.svetovej vojny, odznak a iné.

TOPlist