Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätné tabule v okrese Banská Bystrica

BADÍN. Pamätná tabuľa A. H. Krčméryho.

Pamätná tabuľa hudobníka, zberateľa ľudových piesní a vlastivedného pracovníka A. H. Krčméryho /1822-1891/, ktorý v obci pôsobil a zomrel.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa M. Bela-Funtíka.

Pamiatkový objekt NKP Špitál s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa polyhistora Mateja Bela-Funtíka /1687-1749/. Je osadená na budove bývalého mestského špitála na ulici Dolná 47 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa J. Bottu.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika Jána Botta /1829-1881/ bola odhalená v roku 1943. Nachádza sa na pamätnom dome na ulici Lazovná 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa V. Figuša-Bystrého.

Pamätná tabuľa hudobného skladateľa V. Figuša-Bystrého /1875-1937/.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa P. Križku.

Pamätná tabuľa spisovateľa Pavla Križku /1841-1902/.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa K. Kuzmányho.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa Karola Kuzmányho /1806-1866/ je od roku 1927 osadená na budove evanjelickej fary pri kostole na ulici Lazovná 44. Jej autorom je Ľ. Majerský.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa Š. Moyzesa.

Pamiatkový objekt NKP Biskupský palác a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa na biskupa Štefana Moyzesa /1797-1869/. Je osadená na budove biskupského paláca na Námestí SNP 19 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa D. Skuteckého.

Pamiatkový objekt NKP Vila s areálom vyhlásený v roku 1971. Pamätná tabuľa maliara Dominika Skuteckého /1849-1921/ je osadená na fasáde vily na ulici D. Skuteckého 22.

 

BANSKÁ BYSTRICA. G. Zechenter-Laskomerský.

Pamätná tabuľa spisovateľa G. Zechentera-Laskomerského /1824-1908/.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa I. Žiaka-Somolického.

Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika a literárneho pracovníka Izidora Žiaka-Somolického /1863-1912/. Je osadená na meštianskom dome na ulici Lazovná 8 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa Matice slovenskej.

Pamiatkový objekt NKP Hotel a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Matice slovenskej bola odhalená v roku 1941. Nachádza sa na budove Národného domu na ulici Národná 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa na sídlo povereníctva SNR.

Pamiatkový objekt NKP Škola a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa na sídlo povereníctva SNR v Slovenskom národnom povstaní. Nachádza sa na budove školy na ulici Dominika Skuteckého 11 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa povereníctva  SNR 1.

Pamiatkový objekt NKP Súd a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa povereníctva SNR bola odhalená v roku 1951. Nachádza sa na budove sedrie na ulici Dominika Skuteckého 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa povereníctva SNR 2.

Pamiatkový objekt NKP Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa povereníctva SNR bola odhalená v roku 1947. Nachádza sa na budove na ulici Františka Švantnera 9, v ktorej povereníctvo sídlilo.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa sídla RNV.

Pamiatkový objekt NKP Internát a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa sídla revolučného národného výboru odhalená v roku 1947. Je osadená na budove internátu na ulici Národná 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa sídla SNR.

Pamiatkový objekt NKP Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa na sídlo SNR v budove bola odhalená v roku 1947. Nachádza sa na budove na ulici Dominika Skuteckého 10 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BANSKÁ BYSTRICA. Pamätná tabuľa Sovietskej armáde.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Sovietskej armáde bola odhalená v roku 1955. Je osadená na dome na ulici Senická cesta 57 v časti Senica.

 

DONOVALY. Pamätná tabuľa SNP 1.

Pamiatkový objekt NKP Hotel s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa SNP z roku 1969. Osadená je na budove Športhotela Donovaly 15.

 

DONOVALY. Pamätná tabuľa SNP 2.

Pamiatkový objekt NKP Hotel s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa SNP z roku 1969. Osadená je na budove Športhotela Donovaly 15.

 

HIADEĽ. Pamätná tabuľa partizánskeho štábu.

Pamiatkový objekt NKP Škola a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa partizánskeho štábu. Od roku 1959 je umiestnená na budove školy Hiadeľ 14.

 

HROCHOŤ. Pamätná tabuľa A. Sládkoviča.

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika Andreja Sládkoviča /1820-1872/. Od roku 1970 je umiestnená na budove evanjelickej fary. Básnik tu pôsobil v rokoch 1847-1856.

 

MALACHOV. Pamätná tabuľa letcom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa letcom bola odhalená v roku 1958. Nachádza sa v lokalite Dolná Skala-Ortuty.

 

MEDZIBROD. Pamätná tabuľa popraveným.

Pamätná tabuľa popraveným účastníkom SNP.

 

MOŠTENICA. Pamätná tabuľa partizánskej nemocnice.

Pamiatkový objekt NKP Chata a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1972. Pamätná tabuľa partizánskej nemocnice. Osadená je na budove chaty v lokalite Horná Kyslá 32.

 

MOŠTENICA. Pamätná tabuľa vojenskej nemocnice.

Pamiatkový objekt NKP Banský úrad a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa vojenskej nemocnice z obdobia SNP je osadená na budove školy č.73.

 

PODKONICE. Pamätná tabuľa zavraždeným občanom.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Pamätná tabuľa zavraždeným občanom z roku 1951. Nachádza sa pod vrchom Vysoká.

 

SELCE. Pamätná tabuľa F. Šujanského.

Pamätná tabuľa F. Šujanského, ktorý tu pôsobil.

 

STARÉ HORY

Pamätné tabule SNP.

 

TAJOV. Pamätná tabuľa J. Murgaša.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa vynálezcu Jozefa Murgaša /1864-1929/. Nachádza sa na fasáde jeho rodného domu č 170 v lokalite Farbenô.

 

TAJOV. Pamätná tabuľa J. G. Tajovského.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského /1875-1940/. Nachádza sa na jeho rodnom dome č.86.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist