Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätné tabule v okrese Kežmarok

KEŽMAROK. Pamätná tabuľa P. O. Hviezdoslava.

Pamiatkový objekt NKP Lýceum a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika P. O. Hviezdoslava /1849-1921/ sa nachádza od roku 1928 na budove lýcea na ulici Hviezdoslavova 18 západne od starého evanjelického kostola v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je L. Majerský.

 

KEŽMAROK. Pamätná tabuľa paradesantnej brigády.

Pamiatkový objekt NKP Pamätná škola s areálom vyhlásený v roku 1986. Pamätná tabuľa 2.československej paradesantnej brigády je od roku 1969 osadená na južnej fasáde východného krídla školy na ulici Kušnierska brána 2 na západnom okraji historického jadra.

 

KEŽMAROK. Pamätná tabuľa popraveným partizánom.

Počas 2.svetovej vojny sídlilo na Kežmarskom hrade gestapo, ktoré tu popravilo viacerých partizánov, o čom svedčí pamätná tabuľa na hradnom nádvorí.

 

KEŽMAROK. Pamätná tabuľa M. Rázusa.

Pamiatkový objekt NKP Gymnázium a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa Martina Rázusa /1888-1937/ sa od roku 1938 nachádza na hlavnej fasáde budovy gymnázia na ulici Hviezdoslavova 20 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je K. Šovánka.

 

KEŽMAROK. Reliéfna tabuľa.

Na vonkajšej čelnej stene veže hradu Kežmarok sa nachádza reliéfna tabuľa s erbom Turzovcov a Tököliovcov s nápisom „Turis fortissima, nomen Domini Stephanus Teokely de Késmark. Anno salutis 1628. Hanc renovari curavit“ (Najsilnejšia veža, ktorú dal pán Štefan Tököli obnoviť v roku spasenia 1628). Hrad sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Pamätná tabuľa MUDr. M. Greisigera.

Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 2010. Pamätná tabuľa lekára MUDr. Michala Greisigera /1851-1912/ je osadená pri vstupe do meštianskeho domu na ulici Hviezdoslavova 21 v Pamiatkovej zóne.

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Pamätná tabuľa J. M. Petzvala.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom sa reálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa matematika a fyzika, priekopníka fotooptiky, J. M. Petzvala /1807-1891/ je osadená od roku 1909. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia a v roku 2007. Jej autorom je sochár T. Charlemont. Nachádza sa na východnej stene prejazdu pamätného domu na ulici Petzvalova 30 juhovýchodne od kostola v Pamiatkovej zóne.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist