Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätné tabule v okrese Košice I

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa J. Bársányho.

Pamiatkový objekt NKP Administratívna budova a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika a revolucionára J. Bársányho /1763-1845/. Osadená je od roku 1963 na hlavnej fasáde vpravo od vstupu do administratívnej budovy na ulici Hlavná 68 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je M. Borsos.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa J. Bocatia.

Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa richtára a humanistu Ján Bocatia /1599-1621/. Osadená je od roku 1970 na hlavnej fasáde meštianskeho domu na ulici Hlavná 69 severne od vstupu v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorkou je Mária Bartuszová.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa J. Borodáča.

Pamiatkový objekt NKP Divadlo a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa s reliéfom divadelníka a riaditeľa Jána Borodáča /1892-1964/. Je osadená od roku 1970 na budove divadla na Hlavnom námestí 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Autorom je akademický sochár Juraj Bartusz.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa O. Hemerku.

Pamiatkový objekt NKP Mestský palác a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa skladateľa a dirigenta Oldřicha Hemerku /1862-1946/. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Osadená bola v roku 1982. Nachádza sa severne od hlavného vchodu do mestského paláca na ulici Hlavná 40 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorkou je Mária Bartuszová.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa I. Henszelmanna.

Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa historického umelca a pamiatkara Imricha Henszelmanna /1813-1888/. Historizujúca obdĺžniková tabuľa je spred roku 1897 osadená na druhom podlaží na východnej fasáde meštianskeho domu na ulici Hlavná 32 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je Walter Aubram.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa Klimkovičovcov.

Pamiatkový objekt NKP Múzeum a pamätné tabule vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Klimkovičovcov, výtvarníkov z 19.storočia. Osadená bola v roku 1972. Autorom je Arpád Račko. Nachádza sa na budove múzea na Námestí Maratónu mieru 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa Košického vládneho programu.

Pamiatkový objekt NKP Župný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Košického vládneho programu, 1.zasadania československej vlády dňa 5.4.1945. Je osadená na hlavnej fasáde vpravo od vstupu na budove bývalého župného domu na ulici Hlavná 27 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Autorom je J. Máthé.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa I. M. Kutuzova.

Pamiatkový objekt NKP Radnica a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa I. M. Kutuzova na pamiatku jeho pobytu v meste v rokoch 1805-1806. Osadená bola v roku 1971. Obdĺžniková tabuľa sa nachádza na poschodí medzi prvým a druhým ostením z juhu na budove historickej radnice na východnej strane ulice Hlavná 59 oproti divadlu v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je Juraj Bartusz.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa K. Murgaša.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor premonštrátov vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa 1.československého gymnázia a pedagóga a kultúrneho dejateľa Karola Murgaša /1881-1925/. Obdĺžniková tabuľa je od roku 1970 osadená na fasáde bývalého kláštora premonštrátov vedľa nárožia na ulici Hlavná 67 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je Arpád Račko.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa V. Myszkovszkého.

Pamiatkový objekt NKP Gymnázium a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1984. Pamätná tabuľa pamiatkara V. Myszkovszkého /1838-1909/. Osadená je od roku 1980 na fasáde gymnázia vľavo od vstupu do budovy gymnázia na ulici Poštová 9 v Mestskej pamiatkovej rezrvácii. Autormi sú M. Szigeti a M. Beluš.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa obetiam fašizmu.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa obetiam fašizmu. Osadená bola v roku 1970. Jej autorom je Arpád Račko. Nachádza sa na budove kláštora františkánov na ulici Hlavná 89 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa prezidentského sídla.

Pamiatkový objekt NKP Mestský palác a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1984. Pamätná tabuľa prezidentského sídla bola osadená v roku 1970. Jej autorom je Vojtech Löffler. Nachádza sa na budove mestského paláca na ulici Mlynská 30.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa A. Prídavka.

Pamiatkový objekt NKP Bytový dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1981. Pamätná tabuľa básnika Antona Prídavka /1904-12.5.1945/. Osadená je od roku 1970 na sekcii I na dome 8 pri ulici Podtatranského v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je Vojtech Löffler.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa 1.košickej univerzity.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor premonštrátov vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa 1.košickej univerzity. Je osadená na hlavnej fasáde kláštora medzi druhým a tretím ostením. Osadená bola v roku 1978. Jej autorom je Alfonz Groma. Nachádza sa na fasáde bývalého kláštora premonštrátov na ulici Hlavná 67 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa 1.stavebnej priemyslovky.

Pamiatkový objekt NKP Internát a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1981. Pamätná tabuľa 1.stavebnej priemyslovky sa nachádza vpravo od hlavného vstupu do budovy internátu na ulici Lermontovova 1. Obdĺžniková tabuľa bola osadená v roku 1979. Jej autorom je Milan Ondrušek.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa 1.vysokej technickej školy.

Pamiatkový objekt NKP Škola a pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa 1.vysokej technickej školy. Osadená bola v roku 1968. Nachádza sa na budove školy na ulici Kováčska 26 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa 1.výtvarnej školy.

Pamiatkový objekt NKP Múzeum a pamätné tabule vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa 1.výtvarnej školy E. Króna v rokoch 1921-1927. Osadená bola v roku 1971. Nachádza sa na budove múzea na Námestí Maratónu mieru 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa Františka II. Rákociho.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1984. Pamätná tabuľa vojvodcu Františka II. Rákociho /1676-1735/. Upravovaná bola v roku 1938. Je osadená na severnej fasáde Katedrály svätej Alžbety pri portáli budovy na Hlavnom námestí 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autormi sú Vojtech Löffler a V. Sipos.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa robotníckeho domu.

Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa robotníckeho domu. Je osadená od roku 1971 na meštianskom dome na ulici Mäsiarska 32 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorkou je Mária Bartuszová.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa 75.výročia založenia 1.priemyselnej školy.

Pamiatkový objekt NKP Škola s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa 75.výročia založenia 1.priemyselnej školy. Je osadená od roku 1947 na východnej uličnej fasáde budovy školy na ulici Komenského 2.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa sídla 1.československej vlády.

Pamiatkový objekt NKP Administratívna budova a pamätné tabule vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa sídla 1.československej vlády v roku 1945. Osadená bola v roku 1970. Autorkou je Mária Bartuszová. Je osadená na administratívnej budove na ulici Gorkého 2 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa sídla SNR a Zboru povereníkov.

Pamiatkový objekt NKP Administratívna budova a pamätné tabule vyhlásený v roku 1984. Pamätná tabuľa sídla Slovenskej národnej rady a Zboru povereníkov. Osadená bola v roku 1946. Je osadená na administratívnej budove na ulici Gorkého v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa 100.výročia založenia 1.priemyselnej školy.

Pamiatkový objekt NKP Škola s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa 100.výročia založenia 1.priemyselnej školy. Je osadená od roku 1972 na východnej uličnej fasáde budovy školy na ulici Komenského 2. Jej autorom je Milan Ondrušek.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa E. Šándora.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Realistická pamätná tabuľa s bustou spisovateľa Ela Šándora /1896-1952/ z roku 1971. Jej autorok je Vojtech Löffler. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na budove na ulici Palackého 27 na fasáde vľavo od hlavného vstupu.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa Ľ. Štúra a J. Záborského.

Pamiatkový objekt NKP Biskupský palác s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Ľ. Štúra a J. Záborského na pamiatku 24.2.1849. Realistická tabuľa je od roku 1972 umiestnená na nároží fasády. Jej autorom je Juraj Bartusz. Nachádza sa na budove biskupského paláca na ulici Hlavná 28 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa S. Tinódy-Lantosa.

Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Sebestyéna Tinódy-Lantosa, básnika zo 16.storočia. Je od roku 1880 osadená na hlavnej fasáde meštianskeho domu na ulici Kováčska 34 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa R. Urama-Podtatranského.

Pamiatkový objekt NKP Bytový dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa a pedagóga Rehora Urama-Podtatranského /1846-1924/. Od roku 1928 je osadená pri vchode 4 na bytovom dome na ulici Štefánikova 4-6 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je F. Motoška.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa R. Viesta.

Pamiatkový objekt NKP Administratívna budova vyhlásený v roku 1984. Pamätná tabuľa s bustou armádneho generála R. Viesta /1890-1945/. Je osadená na južnej fasáde administratívnej budovy na Námestí Maratónu mieru 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Obdĺžniková pamätná tabuľa bola osadená v roku 1970.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa J. Záborského.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor premonštrátov vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa s bustou spisovateľa a kňaza Jonáša Záborského /1812-1876/. Modernistická pamätná tabuľa s bustou bola osadená v roku 1926. Upravovaná bola v roku 1947. Je osadená na hlavnej fasáde kláštora severne od vstupu na ulici Hlavná 67 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je Jozef Pospíšil.

 

STARÉ MESTO. Pamätná tabuľa F. X. Zombu.

Pamiatkový objekt NKP Škola a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1981. Pamätná tabuľa skladateľa a pedagóga Františka Xavera Zombu /1779-1823/. Osadená je od roku 1979. Jej autorkou je Mária Bartuszová. Nachádza sa na budove školy na ulici Kováčska v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Pamätné tabule.

Národná kultúrna pamiatka Pamätné tabule vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Pamätná tabuľa s bustou. Realistická pamätná tabuľa s bustou maliara Ľudovíta Csordáka /1864-1937/ z roku 1970. Autorom je Vojtech Löffler. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na budove na ulici Zbrojničná 4 na fasáde medzi oknami.
  • Pamätná tabuľa s bustou. Realistická pamätná tabuľa s bustou maliara Elemira Halász-Hradila /1873-1948/ z roku 1970. Autorom je Vojtech Löffler. Nachádza sa v lokalite Stredné Mesto na budove na ulici Zbrojničná 4 na fasáde medzi oknami.

 

STARÉ MESTO. Vsadený reliéf Bičovanie Krista.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Gotický reliéf Bičovanie Krista z obdobia okolo roku 1405. Upravovaný bol v rokoch 1724 a 1995. Nachádza sa na fasáde kláštora františkánov v lokalite Stredné Mesto na ulici Kováčska 46 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Vsadený reliéf Korunovanie Krista tŕním.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Gotický reliéf Korunovanie Krista tŕním z obdobia okolo roku 1405. Upravovaný bol v rokoch 1724 a 1995. Nachádza sa na fasáde kláštora františkánov v lokalite Stredné Mesto na ulici Kováčska 46 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

STARÉ MESTO. Vsadený reliéf Ukrižovanie Krista.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Gotický reliéf Ukrižovanie Krista z obdobia okolo roku 1405. Upravovaný bol v rokoch 1724 a 1995. Nachádza sa na fasáde kláštora františkánov v lokalite Stredné Mesto na ulici Kováčska 46 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist