Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätné tabule v okrese Lučenec

ÁBELOVÁ. Pamätná tabuľa B. Slančíkovej-Timravy.

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy /1867-1951/. Je pamiatkou na to, že na tejto fare pôsobila 25 rokov a napísala tu väčšinu svojich diel. Od roku 1962 je osadená na budove bývalej evanjelickej fary č.128.

 

LOVINOBAŇA. Pamätná tabuľa RNV.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa revolučného národného výboru z roku 1946. Nachádza sa na dome č.19.

 

LUČENEC. Pamätná tabuľa S. Petőfiho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika S. Petőfiho /1823-1849/. Nachádza sa na ulici Vajanského 5 v Pamiatkovej zóne.

 

LUČENEC. Pamätná tabuľa B. S. Timravy.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľky B. S. Timravy /1867-1951/. Nachádza sa na Zvolenskej ceste 10.

 

LUČENEC. Pamätná tabuľa A. Jiráska.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa A. Jiráska /1851-1930/ z roku 1936. Nachádza sa v časti Opatová na ulici Jiráskova 26 na budove základnej školy.

 

POLICHNO. Pamätná tabuľa B. Slančíkovej-Timravy.

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľke a národnej umelkyni Božene Slančíkovej-Timrave /1867-1951/ je od roku 1967 umiestnená na budove fary, jej rodného domu, č.2 v Pamiatkovej zóne.

 

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist