Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätné tabule v okrese Nitra

KAPINCE. Pamätná tabuľa M. Pavloviča.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa majora M. Pavloviča. Od 2.polovice 20.storočia sa nachádza na dome č.9.

 

NITRA. Pamätná tabuľa K. Latečkovej.

Pamätná tabuľa Kláry Latečkovej, ktorá bola zastrelená počas štrajku poľnohospodárskych robotníkov v roku 1928. Nachádza sa na budove kultúrneho domu v časti Dolné Krškany.

 

NITRA. Pamätná tabuľa J. Ščasného.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa národovca a mecéna Jozefa Ščasného /1813-1889/ je od roku 1943 osadená na hlavnej fasáde fary v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Františka Xaverského v časti Dražovce na ulici Ščasného.

 

NITRA. Pamätná tabuľa J. Zelenákovi.

Pamätná tabuľa rodákovi, akademickému maliarovi Jánovi Zelenákovi. Nachádza sa na budove v časti Dražovce.

 

NITRA. Reliéf biskupský erb.

Pamiatkový objekt Seminár vyhlásený v roku 1963. Vsadený reliéf, biskupský erb. Erb Augustína Roskoványiho z 80.rokov 19.storočia sa nachádza na južnom priečelí seminára. Seminár sa nachádza na ulici Samova 14 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Reliéf erbu biskupa Erdődyho.

Pamiatkový objekt Seminár vyhlásený v roku 1963. Vsadený reliéf. Neskorobarokový vsadený reliéf, pravdepodobne erb biskupa Erdődyho, sa nachádza do ulice Východná. Seminár sa nachádza na ulici Samova 14 pri ulici Východná v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Reliéf Jánus.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadený neskororenesančný symbolický reliéf Jánus z 80.rokov 16.storočia. Nachádza sa na vstupnej budove s prejazdom.

 

NITRA. Reliéf lev.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadený neskororenesančný symbolický reliéf lev z 80.rokov 16.storočia. Nachádza sa na vstupnej budove s prejazdom.

 

NITRA. Reliéf s biskupským erbom.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadený barokový reliéf s biskupským erbom pravdepodobne zo 17.-18.storočia. Nachádza sa na hospodárskej budove.

 

NITRA. Reliéf s erbom biskupa L. A. Erdődiho.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadený barokový reliéf s erbom biskupa L. A. Erdődiho z obdobia po roku 1711. Nachádza sa na hradnom paláci.

 

NITRA. Reliéf s erbom biskupa V. Lépésa.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadený ranobarokový reliéf s erbom biskupa Valentína Lépésa z roku 1611. Nachádza sa na hospodárskej budove.

 

NITRA. Reliéf s erbom biskupa Z. Mossóczyho.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadený neskororenesančný reliéf s erbom biskupa Z. Mossóczyho z 80.rokov 16.storočia. Nachádza sa na vstupnej budove s prejazdom.

 

NITRA. Reliéf s erbom biskupa T. Pálfiho.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadený ranobarokový reliéf s erbom biskupa Tomáša Pálfiho z obdobia okolo roku 1673. Nachádza sa nad hlavnou bránou do areálu.

 

NITRA. Reliéf s erbom biskupa J. Vuruma.

Pamiatkový objekt NKP Starobinec vyhlásený v roku 1963. Vsadený reliéf. Klasicistický vsadený reliéf, erb biskupa Jozefa Vuruma, z obdobia okolo roku 1830. Nachádza sa na atike hlavného priečelia na budove bývalého starobinca na ulici Samova 12 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

NITRA. Reliéf s erbom rodu Pálfi.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadený ranobarokový reliéf s erbom rodu Pálfi z obdobia okolo roku 1673. Nachádza sa na severovýchodnom bastióne.

 

NITRA. Reliéf s erbom T. Pálfiho.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadený ranobarokový reliéf s erbom Tomáša Pálfiho z obdobia okolo roku 1673. Nachádza sa na východnom bastióne.

 

NITRA. Reliéf Vigilantia.

Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Vsadený neskororenesančný symbolický reliéf Vigilantia z 80.rokov 16.storočia. Nachádza sa na vstupnej budove s prejazdom.

 

NOVÉ SADY. Pamätná tabuľa J. Silana.

Pamätná tabuľa básnika a spisovateľa Janka Silana, ktorý písal katolícku modernu. Nachádza sa v časti Sila na dome pri ceste.

 

RUMANOVÁ. Pamätná tabuľa zastrelených.

Pamätná tabuľa zastrelených v roku 1920.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist