Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätné tabule v okrese Nové Mesto nad Váhom

BECKOV. Pamätná tabuľa J. M. Hurbana.

Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto s pamätnou tabuľou vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa Jozefa Miloslava Hurbana /1817-1888/, predstaviteľa a ideológa slovenského národného obrodenia. Je umiestnená na pamätnom mieste na jeho rodnom dome, evanjelickej fare, ktorá stojí na ulici Pod Hôrkou 86.

BECKOV. Pamätná tabuľa M. Medňanského.

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa Martina Medňanského /1840-1899/ je od roku 1930 umiestnená na jeho rodnom dome, katolíckej fare č.36. Pamätná fara stojí juhovýchodne od Kostola svätého Mikuláša, biskupa.

BECKOV. Pamätná tabuľa D. Štúra.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Dionýza Štúra /1827-1893/, prírodovedca, paleontológa, botanika a geológa svetového mena, riaditeľa Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. Je od roku 1946 umiestnená na priečelí pamätného domu, jeho rodného domu č.154, ktorý stojí východne od evanjelického kostola.

BOŠÁCA. Pamätná tabuľa E. Šándorfiho-Škrabánka.

Pamätná tabuľa Eduarda Šándorfiho-Škrabánka /1869-1936/, kňaza, národného buditeľa, novinára, ovocinára, včelára a ľudového liečiteľa. Je umiestnená v budove bývalej ľudovej školy umenia.

BOŠÁCA. Pamätné tabule.

Pamätné tabule na priečelí obecného úradu. Jedna z nich je venovaná rodákom.

BZINCE POD JAVORINOU. Pamätná tabuľa R. Macúcha.

Pamätná tabuľa Rudolfa Macúcha /1919-1993/, kňaza. Bola odhalená pri príležitosti jeho nedožitých 75.narodenín.

BZINCE POD JAVORINOU. Pamätná tabuľa J. Martáka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1965. Pamätná tabuľa literárnemu historikovi J. Martákovi /1903-1982/ je umiestnená od roku 1964 v časti Horné Bzince, Cetuna na fasáde domu č.755. Jej autorom je V. Farar.

BZINCE POD JAVORINOU. Pamätná tabuľa padlým a umučeným.

Pamätná tabuľa padlým a umučeným počas 2.svetovej vojny a SNP bola odhalená 7.11.1952. Je pripevnená na podstavci pamätníka padlým z 1.svetovej vojny.

BZINCE POD JAVORINOU. Pamätná tabuľa Ľ. Riznerovej-Podjavorinskej.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľke Ľudmile Riznerovej-Podjavorinskej /26.4.1872-2.3.1951/ je umiestnená na hlavnej fasáde pamätného domu, jej rodného domu v centre časti Horné Bzince č.65. Bola odhalená v roku 1961. Bola prvou ženou, ktorá dostala titul národná umelkyňa.

ČACHTICE. Pamätná tabuľa spolku Tatrín.

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa odhalená v roku 1933. Pripomína, že 10.8.1847 sa v tejto budove uskutočnilo pamätné 4.zasadnutie spolku Tatrín, na ktorom schválili uzákonenie spisovnej slovenčiny v duchu štúrovskej koncepcie. Autorom je M. Kraus z Nového Mesta nad Váhom. Je umiestnená na pamätnej fare na ulici J. Urbanovského 940. Stojí na nej: Tieto zlaté litery píšeme na požehnaní pamiatku našich otcov, ktorí dňa 10.augusta 1847 na valnom zhromaždení literárneho spolku „Tatrín“-a sišli sa na tejto fare v bratskej zhode a národnej jednote: dohodli sa na spisovnej slovenčine, osnovanej Ľudovítom Štúrom a určili si jednotu za oslobodenie porobeného národa. Ondrej Caban, Juraj Holček, Ľudovít Štúr, Ján Francisci, Jozef M. Hurban, Jozef Sčastný, Eugen Gerometta, Ján Kalinčiak, Jozef Urbanovský, Michal M. Hodža, Julius Plošic, Štefan Závodník, Ondrej Radlinský. „Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš.“ Postavila Matica slovenská v Novom Meste nad Váhom, 6.VII.1933.

ČACHTICE. Pamätná tabuľa Tatrína.

Nová pamätná tabuľa, osadená pod farou na námestí, pripomína, že 10.8.1847 sa v obci uskutočnilo pamätné 4.zasadnutie Tatrína, na ktorom schválili uzákonenie spisovnej slovenčiny v duchu štúrovskej koncepcie. Tabuľa bola osadená pri príležitosti 150.osláv Tatrína.

DOLNÉ SRNIE. Pamätná tabuľa Svetského a Hečka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Pamätná tabuľa národnému pracovníkovi, zberateľovi a publicistovi Štefanovi Svetskému /1825-1895/ a filozofovi a pedagógovi Pavlovi Hečkovi /1825-1895/, je od roku 1968 osadená na budove obecného úradu č.387.

HORNÁ STREDA. Pamätná tabuľa J. Mareka.

Pamätná tabuľa MVDr. Et. PhDr. Jozefa Mareka /1868- /. Jeden z najvýznamnejších  predstaviteľov svetovej veterinárnej medicíny, profesor Vysokej školy zverolekárskej v Budapešti. Pamätná tabuľa bola odhalená v roku 1988 pri príležitosti 120.výročia jeho narodenia.

HRÁDOK. Pamätná tabuľa M. Berčéniho.

Pamätná tabuľa umiestnená na múroch hradu Tematín. Stojí na nej: Mikuláš Berčéni /6.12.1665-6.11.1725/. Tematínsky hradný pán. Na tomto hrade sa narodil miestodržiteľ, hlavný veliteľ vojska, najdôvernejší priateľ kniežaťa Františka II. Rákociho. Zomrel v Rodošte. Jeho motto: Aj keď všetko stratíš, cieľ si zachovaj.

Z úcty k histórii a skutočnostiam v tomto regióne venuje kamenár P. Kozinka, Nemečky, rok 2009.

LUBINA. Pamätná tabuľa J. Holubyho.

Pamätná tabuľa Juraja Holubyho /1797-1863/, evanjelického kňaza, je umiestnená na budove evanjelickej fary.

LUBINA. Pamätná tabuľa J. Ľ. Holubyho.

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Jozefa Ľudovíta Holubyho /1836-1923/, syna Juraja Holubyho, evanjelického kňaza, botanika, etnografa, historika a publicistu a Karola Holubyho /1826-1848/, najstaršieho syna Juraja Holubyho, študenta, účastníka hurbanovského povstania, ktorý bol popravený v roku 1848. Je umiestnená od roku 1927 na budove evanjelickej pamätnej fary, rodnom dome jeho otca č.222. Jej autorom je Soják.

LUBINA. Pamätná tabuľa S. Štúra.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1982. Pamätná tabuľa Samuela Štúra /1789-1851/, otca Ľudovíta Štúra, učiteľa a evanjelického kňaza. Od roku 1969 je umiestnená na pamätnom dome, jeho rodnom dome.

LUBINA. Pamätná tabuľa M. Uhra.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa s bustou Miloša Uhra /1914-1945/, veliteľa partizánskeho oddielu Hurban, kapitána In memoriam, vyznamenaného Štefánikovým radom 4.stupňa v roku 1992. Odpočíva v kruhu svojich spolubojovníkov na vrchu Roh, vo vybudovanom pamätníku. Je umiestnená od roku 1964 na pamätnom dome, jeho rodnom dome, č.278. Autorom je Rudolf Uher /1913-1987/, akademický sochár.

MORAVSKÉ LIESKOVÉ. Pamätná tabuľa J. Adamoviča.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Pamätná tabuľa Juraja Adamoviča /1916-1960/, národovca a lodného kapitána. Je od roku 1969 umiestnená na budove zdravotného strediska č.607.

MORAVSKÉ LIESKOVÉ. Pamätná tabuľa J. Hollého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Pamätná tabuľa Jána Hollého /1785-1849/, básnika bernolákovského hnutia. Je od roku 1966 umiestnená na bývalej fare Hostaky č.23.

MORAVSKÉ LIESKOVÉ. Pamätná tabuľa padlým hrdinom.

Pamätná tabuľa padlým hrdinom v boji proti fašizmu je umiestnená na obecnom úrade.

MORAVSKÉ LIESKOVÉ. Pamätná tabuľa M. Rázusa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Pamätná tabuľa Martina Rázusa /1888-1937/, evanjelického farára, spisovateľa, básnika a politika. Je autorom štvordielneho diela Svety, je to kronika obce. Tabuľa je od roku 1966 umiestnená na bývalej fare Hostaky č.23.

MORAVSKÉ LIESKOVÉ. Pamätná tabuľa N. N. Smirnova.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa N. N. Smirnova /1914-1945/, vojaka, ktorý je pochovaný na Slavíne v Bratislave. Je od roku 1961 umiestnená na budove základnej školy č.252.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Pamätná tabuľa J. Gábriša.

Na budove prepošstva pri kostole je osadená pamätná tabuľa. Tu pôsobil v rokoch 1962-1973 RNDr. Július Gábriš /5.12.1913-13.11.1987/, prepošt prepozitúry Panny Márie v  Novom Meste nad Váhom a T. Biskup Dekoriánsky, apoštolský, administrátor trnavský, T. arcibiskup.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Pamätná tabuľa A. Jurkovičovej.

Pamätná tabuľa na rodnom dome Aničky Jurkovičovej. Stojí na nej: V tomto dome sa narodila 6.4.1824 Anička Jurkovičová Hurbanová, jedna z prvých slovenských herečiek, manželka J. M. Hurbana.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Pamätná tabuľa na železničnej stanici.

V priestoroch železničnej stanice je umiestnená pamätná tabuľa obetiam 2.svetovej vojny z rokov 1939-1945. Stojí na nej: Ing. Bleier Artur /23.1.1884-1945/, Zápolský Boris /16.VIII.1904-1944/. Zomreli ste aby my sme žili.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Pamätná tabuľa J. Psotného.

Pamätná tabuľa je umiestnená na meštianskom dome, dome robotníckeho hnutia. Stojí na nej: Na tomto mieste bol počas štrajku poľnohospodárskych robotníkov 14.júna 1922 četníkmi zastrelený Jozef Psotný vo veku 17 rokov.

POBEDIM. Pamätná tabuľa J. Feranca.

Pamätná tabuľa rodákovi Jozefovi Ferancovi /1910-2003/, biskupovi. Pochovaný je na miestnom cintoríne. Pamätná tabuľa je umiestnená na opevnení Kostola svätého Michala, archanjela.

POBEDIM. Pamätná tabuľa J. Hollého.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Jána Hollého /1785-1849/, básnika bernolákovského hnutia, ktorý tu pôsobil v rokoch 1808-1811. Bola odhalená v roku 1934. Je umiestnená na budove rímsko-katolíckej pamätnej fary č.1. Jej autorom je V. Ihriský.

POBEDIM. Pamätná tabuľa padlým v SNP.

Pamätná tabuľa padlým účastníkom SNP je umiestnená na priečelí obecného úradu.

POBEDIM 1

Pamätná tabuľa je umiestnená pri vchode do svadobky.

POBEDIM 2

Pamätná tabuľa je umiestnená na roľníckom dome.

PODOLIE. Pamätná tabuľa na budove fary.

Pamätná tabuľa z čierneho mramoru je osadená na budove rímsko-katolíckej fary, ktorá bola postavená postavená vdovou po Jurajovi Erdődim v roku 1825 na mieste staršej fary, ktorá sa spomína v roku 1332.

POVAŽANY. Pamätná tabuľa A. Rudnaya.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa ThDr. Alexandra Rudnaya /1760-1831/, rodáka z Kríža nad Váhom, národovca, významného predstaviteľa obrodenia, člena Bernolákovho Slovenského učeného tovarišstva, kňaza a kardinála, je umiestnená od roku 1928 na pamätnom dome, jeho rodnom dome, na ulici Karpatská 194.

STARÁ TURÁ. Pamätná tabuľa bojovníkom SNP.

Pamätná tabuľa je umiestnená na prízemí v dome štátnej správy. Je na nej nápis: Na pamiatku bojovníkov SNP, ktorí položili svoje životy v bojoch proti fašistickým okupantom v podjavorinskom kraji v rokoch 1944-1945. Pod nápisom sú mená padlých.

STARÁ TURÁ. Pamätná tabuľa I. D. Dibrova.

Pamätná tabuľa Iľju Danieloviča Dibrova bola po 2.svetovej vojne umiestnená na jednom z domov v centre Bratislavy. V roku 1990 bola odstránená. V roku 1996 bola pri príležitosti osláv 52.výročia SNP odhalená na existujúcom betónovom podstavci v blízkosti Dibrovovej ulice. Pamätná tabuľa s reliéfom sa nachádza v parčíku oproti hotelu Lipa. Je zo solnohradského mramoru. I. D. Dibrov bol veliteľom 2.Stalinovej brigády operujúcej v priestore Bielych Karpát, kde aj zahynul.

STARÁ TURÁ. Pamätná tabuľa Grúnika.

Pamätná tabuľa venovaná pamiatke obyvateľov kopaníc za pomoc partizánom.

STARÁ TURÁ. Pamätná tabuľa Jána Vagača.

Na stene mestského úradu bola v roku 2004 odhalená pamätná tabuľa rodáka Jána Vagača. Bol to zakladateľ prvej bryndziarne na Slovensku.

STARÁ TURÁ. Pamätná tabuľa na pamiatku partizánskeho prepadu nemeckej posádky.

Pamätná tabuľa je umiestnená na budove 2.základnej školy, bývalej meštianskej školy,  na ulici SNP. Je na nej nápis: V týchto priestoroch dňa 12.10.1944 pod vedením veliteľa 2.Stalinovej brigády Iľju Danieloviča Dibrova bojovali partizáni proti nemeckým fašistom. V boji hrdinsky zahynul partizán Samuel Marônek.

STARÁ TURÁ. Pamätná tabuľa pamiatke holokaustu.

Pamätná tabuľa venovaná pamiatke holokaustu sa nachádza na Námestí slobody.

STARÁ TURÁ. Pamätná tabuľa pamiatke oslobodenia.

Pamätná tabuľa venovaná pamiatke oslobodenia mesta sa nachádza na Námestí slobody.

STARÁ TURÁ. Pamätná tabuľa pamiatke umučených učiteľov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Pamätná tabuľa je od roku 1945 umiestnená na budove poľnohospodárskeho učilišťa na ulici SNP 293. Opravená bola v roku 1965. Je na nej nápis: V tejto budove pôsobil učiteľ Stanislav Hlubocký, umučený spolu s učiteľom Ondrejom Chorvátom za protifašistickú činnosť nemeckými fašistami v Trenčíne na Brezine. Česť ich nehynúcej pamiatke. Autorom pamätnej tabule je Ján Roháček.

STARÁ TURÁ. Pamätná tabuľa M. Rafayovej.

Pamätná tabuľa M. Rafayovej sa nachádza na bývalej budove Domova bielych hláv.

STARÁ TURÁ. Pamätná tabuľa K. a M. Royových.

Pamätná tabuľa Kristíne Royovej /1860-1936/, spisovateľke s náboženskou tematikou a Márii Royovej, skladateľke náboženských piesní. Pamätná tabuľa bola odhalená v júni v roku 1969 a je umiestnená na ich rodnom dome, evanjelickej fare na Hurbanovej ulici. Pamätná tabuľa je dielom profesorky Jaroslavy Fabriciovej-Ďuriškovej.

STARÁ TURÁ. Pamätná tabuľa J. Slezáka.

Pamätná tabuľa Jána Slezáka /1896-1984/, technika a diplomata. Je umiestnená na budove mestského úradu. Je na nej nápis: Rodák Ján Slezák narodený 1896, zomrel 1984, významná osobnosť USA v oblasti armády a diplomacie. K 100.výročiu narodenia venuje mesto Stará Turá. Pamätná tabuľa bola odhalená 18.4.1996. Rodák z mesta, v mladosti odišiel do Ameriky. Bol priemyselníkom, diplomatom, nositeľom vysokých amerických vyznamenaní. Pochovaný je na vojenskom Arlingtonskom cintoríne vo Washingtone.

STARÁ TURÁ. Pamätná tabuľa Staroturanskému úverovému spolku.

Pamätná tabuľa umiestnená na budove na ulici SNP č.72. Je na nej nápis: Staroturanský úverový spolok – zapísané spoločenstvo s.r.o.. Na Starej Turej založený v roku 1902. Po tridsaťdva ročnej práci a úsilí zbudoval túto novostavbu v roku 1934.

STARÁ TURÁ. Pamätná tabuľa M. Valoviča.

V stene Kaplnky Svätého kríža na cintoríne je osadená pamätná tabuľa mešťana Michala Valoviča, ktorý na výstavbu kaplnky prispel sumou 500 zlatých.

VAĎOVCE. Pamätná tabuľa A. Piláta.

Pamätná tabuľa rodákovi Adamovi Pilátovi /1909-1987/ bola odhalená v roku 2007.

VAĎOVCE. Pamätná tabuľa SNP.

VIŠŇOVÉ. Pamätná tabuľa padlým v SNP.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Pamätná tabuľa padlým v SNP je umiestnená na budove obecného úradu č.56. Bola odhalená v roku 1966. Jej autorom je J. Fizel.

ZEMIANSKE PODHRADIE. Pamätná tabuľa J. Ľ. Holubyho.

Pamiatkový objekt NKP Pamätná fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa botanika J. Ľ. Holubyho /1836-1923/ je umiestnená od roku 1927 na budove evanjelickej pamätnej fary č.598.

ZEMIANSKE PODHRADIE. Pamätná tabuľa Ľ. V. Riznera.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa bibliografa Ľudovíta Vladimíra Riznera /1849-1993/ je umiestnená na fasáde pamätného domu, jeho rodného domu, č.595.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist