Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätné tabule v okrese Nové Zámky

ANDOVCE. Pamätná tabuľa G. Czuczora.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa jazykovedca a spisovateľa Gergely Czuczora /1800-1866/ z roku 1875. Upravovaná bola v rokoch 1956 a 1999. Nachádza sa pred domom č.15.

 

KOMJATICE. Pamätná tabuľa O. Cabana.

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa národovca, kňaza a buditeľa Ondreja Cabana /1813-1860/. Od 6.7.1930 je osadená na budove fary na ulici Horná 2 v strede obce.

 

KOMJATICE. Pamätná tabuľa prvej tlačiarne.

Pamätná tabuľa na pamiatku prvej tlačiarne na Slovensku. Založil ju tu v roku 1573 protestantský kazateľ Pavol Huszár. Pamätná tabuľa sa nachádza na budove knižnice.

 

NOVÉ ZÁMKY. Pamätná tabuľa A. Bernoláka.

Pamiatkový objekt NKP Kaplnka a hrob s tabuľami vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa so slovenským nápisom k 110.výročiu úmrtia jazykovedca A. Bernoláka /1762-1813/ je od roku 1923 osadená na Kaplnke Najsvätejšej Trojice na Bernolákovom námestí 14 v parku.

 

NOVÉ ZÁMKY. Pamätná tabuľa Bernoláka, Laura a Flengera.

Na počesť zosnulých Bernoláka, Laura a Flengera, ktorí sú pochovaní v hrobe v Kaplnke Najsvätejšej Trojice, dal novozámocký farár Ján Fábián umiestniť na kaplnku pamätnú tabuľu s maďarským textom. Hrob s pamätnou tabuľou sa nachádza v areáli Kaplnky Najsvätejšej Trojice na Bernolákovom námestí 14 v parku.

 

NOVÉ ZÁMKY. Pamätná tabuľa J. Majzona.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa národovca Jána Majzona /1849-1921/ z obdobia po roku 1921. Nachádza sa v depozite vlastivedného múzea.

 

NOVÉ ZÁMKY. Pamätná tabuľa sovietskej armády.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa sovietskej armády, oslobodenia železničnej stanice, z obdobia pred rokom 1963. Nachádza sa na železničnej stanici.

 

NOVÉ ZÁMKY. Pamätná tabuľa Spoločnosti svätej Anny.

Spoločnosť svätej Anny bola založená v tom istom roku ako charitatívny spolok. Mená zakladateľov spolku sú zapísané na mramorovej tabuli na stene neskorobarokovej rímsko-katolíckej Kaplnky svätej Anny. Vybudovali ju novozámockí priemyselníci nemeckého pôvodu. Nachádza sa na ulici Kapisztóryho na nároží s ulicou M. R. Štefánikova.

 

ŠURANY. Pamätná tabuľa M. Matunáka.

Pamätná tabuľa historika, turkológa a zberateľa ľudových piesní Michala Matunáka /1866-1932/. Je osadená na mieste jeho rodného domu na Levickej ceste. Je po ňom pomenovaná mestská knižnica.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist