Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätné tabule v okrese Prievidza

HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa B. Irrgangovej.

Pamätná tabuľa narodenia B. Irrgangovej je osadená na budove SZS, na Námestí baníkov.

 

HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa K. Gottwalda.

Pamätná tabuľa Klementa Gottwalda je osadená na Štrajkovej ulici.

 

HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa L. Novomeského.

Pamätná tabuľa Ladislava Novomeského je osadená na Gymnáziu I. Bellu.

 

HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa na pamätnom dome z 2.svetovej vojny.

Pamätná tabuľa 2.svetovej vojny je osadená na pamätnom dome na ulici SNP.

 

HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa RNV.

Pamiatkový objekt NKP Dom pamätný a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Na robotníckom dome, postavenom v roku 1924, je od roku 1955 osadená pamätná tabuľa sídla revolučného národného výboru. Nachádza sa na ulici SNP 22.

 

HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa štrajku v roku 1918.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa štrajku 23.-25.7.1918 a VOSR je od roku 1967 osadená na bývalom objekte chemických závodov, administratívnej budove ULB, a.s. na Štrajkovej ulici. Autorom je M. Pročka.

 

HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa 1.svetovej vojny.

Pamätná tabuľa 1.svetovej vojny je osadená pred budovou bane.

 

HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa 2.svetovej vojny 1.

Pamätná tabuľa je osadená na budove špeciálnej základnej školy.

 

HANDLOVÁ. Pamätná tabuľa 2.svetovej vojny 2.

Pamätná tabuľa je osadená na budove mestského úradu.

 

KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Pamätná tabuľa SNP.

Pamätná tabuľa SNP. Nachádza sa v lokalite Sádocký most

 

MALINOVÁ. Pamätná tabuľa obetiam vojny.

V roku 2012 pribudla k pamätníku padlých hrdinov SNP pamätná tabuľa venovaná obetiam 2.svetovej vojny. Pamätník bol postavený v roku 1954. Autorom je akademický sochár Vojtech Ihriský.

 

NEDOŽERY-BREZANY. Pamätná tabuľa Vavrinec Benedikt z Nedožier.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa rodákovi Vavrincovi Benediktovi z Nedožier /10.8.1555-4.6.1615/. Bol to významný filológ a matematik, významný pedagogický reformátor, jazykovedec a pedagóg, profesor Karlovej univerzity v Prahe, tvorca 1.českej gramatiky. Vavrinec Benedikt – Laurentius Benedictus Nudozierinus sa narodil v meštianskej rodine v obci. Pamätná tabuľa je od 21.5.1933 osadená na monolite pri kultúrnom dome v strede obce pri obchode. Jej autorom je Š. Novotný.

 

NITRIANSKE RUDNO. Pamätná tabuľa F. Madvu.

Pamätná tabuľa je osadená na pomníku z roku 1925, ktorý bol postavený pamiatke kňaza, lekára, národovca a liečiteľa Fraňa Madvu /14.9.1786-20.8.1852/, ktorý v obci pôsobil v rokoch 1822-1850. Pomník s pamätnou tabuľou sa nachádza v areáli kostola.

 

NITRICA. Pamätná tabuľa Jána Vavrinca z Račíc.

Ján Vavrinec z Račíc bol stredoveký vzdelanec, farár, kanonik, spolužiak a priateľ majstra Jana Husa.

 

NITRICA. Pamätná tabuľa Jozefa Ernyeia.

 

NITRICA. Pamätná tabuľa kópie zo Zoborskej listiny.

Vyrytá kópia nápisu v mramore zo Zoborskej listiny z roku 1113.

 

OSLANY. Pamätná tabuľa ThDr. E. Nécseya.

V roku 1992 bola pod kazateľnicou umiestnená a slávnostne odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti 100.výročia narodenia arcibiskupa Mons. ThDr. Eduarda Nécseya /9.2.1892-19.6.1968/.

 

PRIEVIDZA. Reliéf Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Vsadený barokový reliéf Najsvätejšej Trojice a troch anjelov sa nachádza vo výklenku na fasáde piaristického kláštora na ulici A. Hlinku. Pochádza z roku 1743. Opravovaný bol v rokoch 1969-1970. Autorom reliéfu je Dionýz Stanetti.

 

PRIEVIDZA. Pamätná tabuľa S. Mečiara.

Profesor doktor Stanislav Mečiar /21.3.1910 – 23.11.1971/, člen Matice slovenskej, doktor filozofie, predseda výkonného výboru Slovenskej oslobodzovacej rady, predchodkyne Svetového kongresu Slovákov, spoluzakladateľ Zahraničnej Matice slovenskej. V roku 1945 odišiel do Argentíny a po smrti Jozefa Cígera Hronského v roku 1960 stál na čele Zahraničnej Matice slovenskej až do svojej smrti.

 

PRIEVIDZA. Pamätná tabuľa na pobyt Hurbanových dobrovoľníkov v meste.

Pamätná tabuľa na pobyt Hurbanových dobrovoľníkov v meste v roku 1849 je osadená na Mestskom dome.

 

PRIEVIDZA. Pamätná tabuľa na pobyt Vavrinca Benedikta z Nedožier.

Pamätná tabuľa na pobyt Vavrinca Benedikta z Nedožier je osadená na Mestskom dome.

 

PRIEVIDZA. Pamätná tabuľa národovcom.

Pamätná tabuľa je osadená na piaristickom kostole. Bola odhalená v roku 1969 národovcom J. M. Hurbanovi a Ľ. Štúrovi, ktorí sa tu zastavili 10.5.1848, cestou na národné zhromaždenie v Liptovskom Mikuláši, kde predložili žiadosti slovenského národa. V Prievidzi ale okrem prejavov sympatií hlbšie pochopenie a podporu svojich myšlienok nenašli. Mešťania údajne uviedli úrady na falošnú stopu, keď chceli Hurbana po odchode zatknúť.

 

PRIEVIDZA. Pamätná tabuľa na založenie RNV na budove gymnázia.

Pamätná tabuľa založenia revolučného národného výboru bola odhalená 4.4.1984. Pripomína založenie revolučného národného výboru v Prievidzi. Je osadená na budove bývalého reálneho gymnázia.

 

PRIEVIDZA. Pamätná tabuľa na založenie RNV na Mestskom dome.

Pamätná tabuľa na založenie Revolučného národného výboru v roku 1944 je osadená na Mestskom dome.

 

PRIEVIDZA. Pamätná tabuľa príchodu piaristov.

Pamätná tabuľa je osadená na piaristickom kostole. Bola odhalená v roku 1991, pri príležitosti 325.výročia príchodu rehole piaristov do mesta.

 

PRIEVIDZA. Pamätná tabuľa J. Škopca 1.

Pamätná tabuľa sa nachádza na prvom poschodí objektu bývalého starobinca, špitálu. Spomína Jozefa Škopca a jeho dielo. Jágerský kánonik, prievidzský rodák Jozef Škopec si vzal za svoj cieľ pozdvihnúť rodné mesto a urobiť v ňom pomník svojho života. Na návšteve s nevôľou pozoroval, že sú tu až hriešne zanedbávané staré cnosti. Starobinec (špitál) bol v biednom stave. Preto sa rozhodol pomôcť z vlastných prostriedkov. V máji 1824 dal postaviť novú budovu mestského starobinca. Budova pri veľkom požiari v roku 1828 zhorela, preto ju dal na vlastné náklady opraviť.

 

PRIEVIDZA. Pamätná tabuľa J. Škopca 2.

Pamätnú tabuľu, na pamiatku Jozefa Škopca, na budovu starobinca dal v 90.rokoch 20.storočia nainštalovať Klub Bôbarov.

 

PRIEVIDZA. Pamätná tabuľa Vavrinca Benedikta z Nedožier .

Od roku 1990 je na budove Gymnázia Vavrinca Benedikta z  Nedožier z roku 1974, osadená jeho pamätná tabuľa.

 

PRIEVIDZA. Pamätná tabuľa židovskej synagógy.

Na susednom objekte, v miestach, kde stála židovská synagóga, je osadená pamätná tabuľa v slovenskom, anglickom i hebrejskom jazyku.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist