Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätné tabule v okrese Rimavská Sobota

HNÚŠŤA. Pamätná tabuľa V. Rástockého.

Pamätná tabuľa rodáka V. Rástockého.

 

HNÚŠŤA. Pamätná tabuľa sídla RNV.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1984. Pamätná tabuľa sídla revolučného národného výboru. Osadená je na budove na ulici Francisciho 74.

 

HORNÉ ZAHORANY. Pamätná tabuľa Ľ. Kubániho.

Pamätná tabuľa rodáka a spisovateľa Ľ. Kubániho /1830-1869/.

 

CHANAVA. Pamätná tabuľa M. Tompu.

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa maďarského básnika a kňaza Mihályho Tompu /1817-1868/, ktorý tu pôsobil. Osadená bola v roku 1859.  Nachádza sa na budove fary č.155.

 

KLENOVEC. Pamätná tabuľa na vyzbrojovanie.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa na vyzbrojovanie. Osadená bola v roku 1954. Nachádza sa na budove obecného úradu na Námestí Karola Salvu 1.

 

KLENOVEC. Pamätná tabuľa SNP.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa SNP z roku 1954. Nachádza sa na ulici 9.mája.

 

KLENOVEC. Pamätná tabuľa SNP na pamätnom dome.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa SNP bola osadená v roku 1954. Nachádza sa na pamätnom dome č.1106.

 

LUKOVIŠTIA. Pamätná tabuľa I. Krasku.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika Ivana Krasku /1876-1958/. V obci je i pochovaný. Osadená bola v roku 1956. Nachádza sa na rodnom dome č.32.

 

PETROVCE. Pamätná tabuľa kostolíka.

Pamätná tabuľa je osadená na stene domu smútku, ktorý stojí na mieste, na ktorom do roku 1930 stál vzácny románsky kostolík z 13.storočia.

 

RIMAVSKÁ BAŇA. Pamätná tabuľa J. Palkoviča.

Pamätná tabuľa rodáka, slovenského kultúrneho a politického činiteľa J. Palkoviča /1769-1850/.

 

RIMAVSKÁ SOBOTA. Pamätná tabuľa Jesenského a Bottu.

Pamiatkový objekt NKP Pamätné gymnázium vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa Jesenského a Bottu. Autorkami sú A. Štefunková a Szabová. Je osadená na budove bývalého gymnázia na ulici B. Bartóka v Pamiatkovej zóne.

 

RIMAVSKÁ SOBOTA. Pamätná tabuľa S. Petöfiho.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika S. Petöfiho /1823-1849/. Osadená bola v roku 1939. Nachádza sa na budove na ulici Tomášikova 21 v Pamiatkovej zóne.

 

RIMAVSKÁ SOBOTA. Pamätná tabuľa zrušenia poddanstva.

Pamiatkový objekt NKP Župný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1977. Pamätná tabuľa na zrušenie poddanstva. Osadená je na budove knižnice na Hlavnom námestí 5 v Pamiatkovej zóne.

 

TISOVEC. Pamätná tabuľa T. Vansovej.

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľky Terézie Vansovej /1857-1942/. Osadená bola v roku 1956. Nachádza sa na budove evanjelickej fary na ulici T. Vansovej 1 v časti Rimavská Píla.

 

TISOVEC. Pamätná tabuľa Š. M. Daxnera.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa národovca Štefana Marko Daxnera /1822-1892/. Osadená bola v roku 1912. Nachádza sa na budove na ulici Daxnerova 781.

 

TISOVEC. Pamätná tabuľa RNV.

Pamiatkový objekt NKP Radnica a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa na revolučný národný výbor. Osadená je na budove radnice na ulici Clementisova 1.

 

TISOVEC. Pamätná tabuľa V. Clementisa.

Pamätná tabuľa doktora V. Clementisa /1902-1952/.

 

VYŠNÝ SKÁLNIK. Pamätná tabuľa J. Bottu.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa básnika Jána Bottu /1829-1881/. Nachádza sa na jeho rodnom dome č.44.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist