Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätné tabule v okrese Veľký Krtíš

ČEBOVCE. Pamätná tabuľa F. Szedera.

Pamätná tabuľa rodáka obce, kňaza, učiteľa a literáta Fábiána Szedera. Osadená je napravo od vstupu do Kostola Mena Panny Márie na ulici Petöfiho.

 

KOSIHY NAD IPĽOM. Pamätná tabuľa A. Ipoly-Stummera.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa rodáka, pamiatkara a historika umenia Arnolda Ipoly-Stummera /1823-1886/ z roku 1887. Je osadená v múre rímsko-katolíckeho kostola.

 

SKLABINÁ. Pamätná tabuľa K. Mikszátha.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa K. Mikszátha /1847-1910/ je osadená ne jeho rodnom dome v obci Sklabiná 188.

 

SKLABINÁ. Pamätná tabuľa partizánskej brigády.

Pamätné miesto partizánskej brigády s pamätnou tabuľou osadenou na dome č.20.

 

SKLABINÁ. Pamätná tabuľa partizánskeho štábu.

Pamätný dom č.15 s pamätnou tabuľou na partizánsky štáb.

 

VEĽKÝ KRTÍŠ. Pamätná tabuľa A. H. Škultétyho.

Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa pedagóga, spisovateľa a zberateľa ľudovej slovesnosti Augusta Horislava Škultétyho /1819-1892/, ktorý sa v obci narodil a pôsobil. Je od roku 1927 osadená na budove fary na ulici Škultétyho 7.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist