Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätné tabule v okrese Žiar nad Hronom

BZENICA. Pamätná tabuľa A. Kmeťa na Osvetovej besede.

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1977. Pamätná tabuľa s bustou Andreja Kmeťa z roku 1959 je osadená na dome č.74 (Osvetová beseda). Jej autorom je J. Pospíšil.

 

BZENICA. Pamätná tabuľa A. Kmeťa na rodom dome.

Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa botanika a kňaza, prírodovedca, archeológa a etnografa, nestora slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa /1841-1908/. Je osadená na jeho rodnom dome v obci.

 

KREMNICA. Pamätná tabuľa J. L. Bellu.

Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1955. Pamätná tabuľa skladateľa J. L. Bellu /1843-1936/. Nie je osadená na fasáde. Nachádza sa v interiéri meštianskeho domu na Štefánikovom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Pamätná tabuľa G. Zechentera-Laskomerského.

Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom s areálom vyhlásený v roku 1955. Pamätná tabuľa spisovateľa a lekára G. Zechentera-Laskomerského /1824-1908/. Osadená je na meštianskom dome na ulici Križkova 14 v  Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Pamätná tabuľa J. Kollára.

Pamiatkový objekt NKP Škola a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1977. Pamätná tabuľa na básnika Jána Kollára /1793-1852/. Osadená bola v roku 1933. Nachádza sa na budove školy na ulici Kollárova 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Pamätná tabuľa P. Križku.

Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1955. Pamätná tabuľa archivára Pavla Križku /1841-1902/. Nachádza sa na ulici Križkova 18 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Pamätná tabuľa oslobodenia mesta.

Pamiatkový objekt NKP Radnica s areálom vyhlásený v roku 1955. Pamätná tabuľa oslobodenia mesta. Od roku 1955 je osadená na budove pamätnej radnice na Štefánikovom námestí 1 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Pamätná tabuľa partizánskej brigády.

Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1976. Pamätná tabuľa partizánskej brigády. Osadená bola v roku 1954. Nachádza sa na budove na ulici Dolná 14 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

KREMNICA. Pamätná tabuľa sídla sovietskeho armádneho veliteľstva.

Pamiatkový objekt NKP Bytový dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1976. Pamätná tabuľa sídla sovietskeho armádneho veliteľstva. Nachádza sa na bytovom dome na ulici Zechenterova 5 v Pamiatkovej zóne.

 

ŽIAR NAD HRONOM. Pamätná tabuľa Š. Moyzesa na kostole.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa /1797-1869/ je od roku 1956 osadená na fasáde rímsko-katolíckeho Kostola povýšenia Svätého kríža na Námestí Š. Moyzesa.

 

ŽIAR NAD HRONOM. Pamätná tabuľa Š. Moyzesa na paláci.

Pamätná tabuľa biskupa Dr. Štefana Moyzesa. ktorý tu od roku 1851 pôsobil a v roku 1869 aj zomrel. Osadená je na čelnej fasáde Biskupského paláca na ulici SNP.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist