Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Partizánske

BOŠANY

 

BRODZANY. Pomník A. S. Puškina.

V parku pri kaštieli stojí pomník A. S. Puškina a busty 10 významných osobností slovenskej a ruskej literatúry.

 

KLÁTOVA NOVÁ VES. Pamätník SNP.

Pamätník z obdobia SNP stojí pri horárni v lokalite Cibajky.

 

KLÁTOVA NOVÁ VES. Pomník náčelníka štábu.

Pri bývalej vápenke v lokalite Predný Brloh stojí pomník náčelníka štábu Nitrianskej partizánskej brigády kapitána Jozefa Szaba, ktorý tu zomrel 16.11.1944.

 

KOLAČNO. Ondrášová.

 

MALÉ UHERCE. Pamätné miesto.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1965. Pamätné miesto s pomníkom partizánskej prísahy bol postavený v roku 1963 na vrchu Stráne.

 

PARTIZÁNSKE. Pamätné miesto popravy partizánov.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník stojí od roku 1960 na pamätnom mieste, mieste popravy 35 partizánov, za riekou Nitra. Autorom pomníka je J. Pribela.

 

PARTIZÁNSKE. Pamätné miesto vyzbrojovania.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätné miesto na vyzbrojovanie v roku 1944 sa nachádza pri železničnom moste.

 

PARTIZÁNSKE. Pomník SNP.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník so súsoším stojí od roku 1950 v centrálnej časti Námestia SNP. Je venovaný padlým hrdinom SNP. Súsošie piatich partizánov zahalených do plášťov symbolizuje hrdinské a ťažké boje proti fašizmu. Autorom pomníka s obdĺžnikovým pôdorysom je akademický sochár Jozef Kostka a M. Škorupa.

 

PARTIZÁNSKE. Pomník padlým v SNP.

Pomník padlým v SNP stojí v časti Malé Bielice.

 

PARTIZÁNSKE. Pomník padlým v 1.svetovej vojne.

V časti Veľké Bielice stojí pomník padlým v 1.svetovej vojne. Stojí na križovatke ciest uprostred obce. Počas štyroch rokov vojny padlo na európskych bojiskách 40 občanov obce.

 

VEĽKÉ UHERCE. Pomník na Drahožickej hute.

Pamätník viažúci sa k udalostiam v SNP 19.10.1944.

 

VEĽKÉ UHERCE. Pomník neznámemu rumunskému vojakovi.

Pomník s pamätnou tabuľou sa nachádza pod Vracovskými skalami. Bol postavený neznámemu rumunskému vojakovi, ktorý tu zahynul počas SNP. Nová pamätná tabuľa je z roku 1998.

 

VEĽKÉ UHERCE. Pomník padlým.

Pomník padlým v 1.svetovej vojne stojí v strede obce oproti budove pošty. Postavený bol na pamiatku padlých v 1.svetovej vojne. Na kamennom podstavci stojí súsošie dvoch postáv, Ježiša Krista s krížom a vojaka. V podstavci je vyrytý zoznam padlých s nápisom kto a komu pomník postavil.

 

VEĽKÉ UHERCE. Pomník padlým v SNP.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník so súsoším padlým občanom a partizánom v SNP a v 2.svetovej vojne stojí od roku 1948 v obci pri požiarnej zbrojnici. Na stupňovom polkruhovom základe z umelého kameňa stojí súsošie troch postáv z pieskovca, v pozadí je kríž. Na pomníku je tabuľa so zoznamom 36 padlých.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist